هرچه مرتبط است با ‘بازار’


می توان امیدوار بود؟!

این روزها باید زمان را

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

شاید این دست خبرها بتواند ...

تنها شانس بازار …

دو اتفاقی که شاید ...

اخبار بازار امروز …


قانون جدید بازار …

قصد این است که گویا ...

در حاشیه بازار …

و البته مهم ترین خبر ....

تغییر بازی در دقایق اخر ؟

خبری که بازار را ...

اخبار بازار امروز


در حاشیه بازار …

نرخ تورم بازهم ...

تلاش بازار امروز در …

ولی در شاخص باید ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

به هر حال مثبت بودن بازار

روندی که در بازار امروز …


اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

یکی از مهم ترین خبرهایی که ...

هیجان اخبار خوب و بد …

به نظر شاخص امروز را ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

و اما در دلار

خبرهایی که می تواند …

گروه هایی که امروز ...

اخبار بازار امروز …


در نرخ سود با این که …

بانک ها ، این مصوبه و بازار ...

در حاشیه بازار …

و اما مهم ترین خبر سیاسی ...

بازار اگر فراموش کند…

دو خبری که می تواند ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

و اما در دلار نرخ ...

بازار در مسیری که …

امروز چاشنی سیاست بازار ...

اخبار بازار امروز …


شرایطی که روی سهم های …

حرکت روی سهم های کوچک ...

در حاشیه بازار …

در خبرهای بورسی نیز باید ...

بازار در مسیری که …

دو صنعتی که در بازار امروز ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

یکی از مهم ترین خبرهای امروز ...

مجموعه عواملی که امروز …

امروز جو گروه هایی مانند

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

و اما در ...

یک روز سخت …

در بازار امروز حتی ...

اخبار بازار امروز


در حاشیه بازار …

و اما در بازارهای جهانی

روز واکنش …

واکنش بازار امروز به ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

همایش دیروز مهم ترین ...

حاشیه های بازار را …

هیچ کس به این موضوع که ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

اما مهم ترین خبر در این

خبری که به طور عمومی …

با این گارد که بازار ...

اخبار بازار امروز …

خبر مهم برای بازار ... از نرخ سود

بازار و فضای فعلی اقتصادی…

به نظر در این فضا می توان از ...

در حاشیه بازار …

امرو مهم ترین خبر ...

چراغ های چشمک زن بازار…

امروز به نظر بازار...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

بازهم در حوزه اقتصاد باید ...

روز سختی که باید …

در بازاری که شاید ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین اخبار بازار را در ...

موج هایی که امروز را …

شرایطی که امروز را نیز ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

شرایطی که برای این ...

امروز می توان بازار را …

این دو گروه را باید ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

تلاش های شب گذشته برای ...

امروز می توان بازار را …

دلایلی که باعث می شود امروز ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

در بازارهای جهانی هم ...

امروز می توان بازار را …

امروز قطعاً می توان به ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین خبر را باید به ...

یک روز سخت …

دو گروهی که می توانند ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

در خبرهای اقتصادی مصاحبه ...

وحالا پس از تعطیلات …

بازاری که امروز در ...

عید فطر بر همه ی عزیزان مبارک

صدشکر که این آمد و صد حیف که ان رفت ...

اخبار بازار امروز …


با این خبر بازار …

در بازار پولی این شایعه قوی تر شده است ...

در حاشیه بازار …

خبری که بازهم ...

چرخشی که در بازار امروز …

نکته بسیار مهم این است که

اخبار بازار امروز …


نگاهی دوباره به بسته اخیر …

نکاتی که دیده نشد ...

در حاشیه بازار …

امروز خوشبختانه یکی از ...

مهمترین اتفاقی که بازار را …

دو عاملی که امروز ...

بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود

17 نکته بسیار مهم این بسته ...

اخبار بازار امروز …


در این 4 بانک …

گزارش ملت باعث می شود ...

در نماد فولاد …

این قیمت با توجه به ...

در حاشیه بازار …

واریز پول های ایران نیز ...

مهمترین اتفاقی که بازار را …

امروز بازگشایی های مهمی را ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش دهم)

در گزارش کربن و ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش نهم)

در نماد هایی مانند شسینا،شمواد و ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش هشتم)

چند بیمه ای ، ا س پ و سیمانی ها در ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش هفتم)

در نماد هایی مانند سکرد ،مداران ،ثنوسا

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش ششم)

پتروشیمی طرح و نماد هایی مثل خعتبار و ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش پنجم)

شرکت هایی مانند ونفت ، فجام،سمازن و ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش چهارم)

بررسی بالاس ، والبر،شفارا و ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش سوم)

شرکت هایی مانند دفرا ، ذوب،شفن و ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش دوم)

بررسی گزارش فسرب فنوال غشاذر و ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین خبر امروز ...

یک روز پر عرضه …

در بازار امروز با عرضه های ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش اول)

نگاهی به 10 شرکتی که ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

در این حوزه رشد قیمت ...

گزارش های داغ …

امروز نیز گروه هایی مانند

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

با خبرهایی که رسید همه منتظر بودند

چشم ها به کدال…

امروز این اطلاعیه ها ...

اخبار بازار امروز …


اتفاق مثبت برای بازار …

به نظر امروز کمی گروه ...

در حاشیه بازار …

حاشیه های این توافق موقت برای بازار ...

پیش بینی مسیر بازار …

امروز بازار با این تحولات به سمت ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین دستاورد این دو روز با ...

اولین واکنش …

اولین واکنش را امروز در 4 صنعت ...

اخبار بازار امروز …


طرح خروج از رکود و بازار سرمایه

مهم ترین بخش هایی که بازار ...

در حاشیه بازار …

مهم ترین خبری که در وین روی ...

ابهام و ابهام …

پیچیدگی فعلی در بازار نیز ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین خبری که شاید برای بازار ...

صبر یا حرکت …

تمایل بازار به این جریان ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین مسئله امروز را ...

بازار زیر سایه مذاکرات …

در مسیر فعلی باید ...

اخبار بازار امروز …


بازار صفر و یک ؟!

در این مسیر است که تصمیمات ...

در حاشیه بازار …

اما مهم ترین خبر ...

بازار و علامت سوال …

در بازار امروز رویدادی که می تواند ...

اخبار بازار امروز …


خبری که محو شد …

چشم انداز بازار با این خبر که ...

در حاشیه بازار …

گفته می شود ایران و 5+1 به

فشار خرید امروز با …

جو مثبت همچنان در

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین خبر حاشیه بازار به ...

توپخانه اخبار مثبت …

با این همه خبرهای مثبتی که ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین خبربرای بازار این است که ...

در مواجه با خبرها …

در 3 صنعتی که به نظر ...

اخبار بازار امروز …


خبرمهمی برای بازار …

البته هنوز این موضوع

در حاشیه بازار …

در خبرهای اقتصادی داشتیم اجرای

روز سرنوشت برای اولین موج …

شرایطی که در بازار امروز با ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین حاشیه بازار را باید ...

آغازی خوب در هفته ای حساس …

یکی از مهم ترین رویدادها را باید ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین ایتمی که برای بازار ...

روز ثبات داشته ها …


اخبار بازار امروز …


نگاه به کل بازار …

یک دو جین نماد مثبت ...

در حاشیه بازار …

در صورتی که این خبر ...

همسایه ها یاری کنند …

اتفاقی که دیروز با ...

اخبار بازار امروز …


برای کل بازار با …

. اگر نقدینگی دارید

در حاشیه بازار …

مهم ترین خبر طی ...

آخرین روز …

در پایان امیدواریم این پیش بینی

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

دلار در محدوده

طاقت فرسا …

امروز نیز به مانند ...

اخبار بازار امروز …


رویدادی که برای بازار …

دومین اتفاق مثبت برای بازار ....

در حاشیه بازار …

در خبرهای سیاسی از مذاکرات ...

اول هفته را خبرهای …

چند عاملی که امروز را ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مهم ترین حاشیه امروز اظهارات ...

کمی بهتر اما موقتی !

بهترین استراتژی این است که ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

امروز بازار های جهانی

ترس دوباره …

به نظر امروز نیز

اخبار بازار امروز …


یک اتفاق مهم برای بازار …

در این متن به مهم ترین ...

در حاشیه بازار …

مهم ترین خبر این روزهها را ...

بازار بی حوصله …

مسیری که بازار امروز ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

حاشیه های فوتبالی که در سیاست ...

تابستان امد !

رفته رفته بازار در ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

خبرهای سیاسی مهم ترین بخش ...

سرگیجه ای به نام بازار …

امروز بازار در حاشیه خود با ...

اخبار بازار امروز…


با این دو خبر …

دو خبر نظر همه را جلب کرده ...

در حاشیه بازار …

روند صحبت هایی که انجام شده ...

پایان کجاست ؟!

در گروه هایی که امروز با ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

مذاکرات پیش رو را در ...

تثبیت کار قبلی …

در 6 گروهی که امروز ...

اخبار بازار امروز …


بازار معامله بلوک …

تاثیر این بازار بر ...

با بازار چه کنیم …

این سهم ها می توانند در ...

در حاشیه بازار …

امیدواری بازار به این خبراست که ...

آماده برگشت …

امروز بازار در گروه هایی مانند

اخبار بازار امروز …


در این چند شرکت …

شرکت های پتروشیمی که ..

در این 3 نماد …

در بین این شرکت ها ...

در حاشیه بازار …

شاید تحولات روز دوشنبه ...

ریزش دوباره …؟!

تنها امید بازار به ...

اخبار بازار امروز …


حتوکا و شنفت با …

در بازگشایی این دو سهم باید ...

در حاشیه بازار …

تحولات عراق و مذاکرات ...

روزهای کسالت آور اما …

در شرایطی که بازار ...

اخبار بازار امروز …


در حاشیه بازار …

تنها امیدواری را باید به ...