هرچه مرتبط است با ‘بترانس’


در نمادبترانس …

وبانک علناً سهم را خریده است....

در نمادبترانس …

سینافرایند با ...

شرایط بترانس …

این با ر جدی جدی و بدون شوخی.....

در بترانس به …

در این سهم دوباره بازی اغاز شد....

بترانس به …

حقوقی در حال خرید سهم است ولی..

بترانس به …

دیروز سهم عرضه شد....

در بترانس باید …

در این سهم دعوای سهامداری اغاز شده است....

در بترانس باید …

به زودی شاهد برگزاری مجمع فوق العاده برای....

در بترانس باید …

به زودی شاهد برگزاری مجمع فوق العاده برای....

کنتور و بترانس با …

سهم رونق در سود عملیاتی را داشت و جدی بود....

در نماد بترانس به …

سری به گزارش شرکت می زنیم ....

بترانس در این مسیر …

خیلی تغییر نکرده است ولی منفی هم نبوده....

در نماد بترانس …

دلیل معامله سنگین این سهم مشخص شد...

در نماد بترانس …

سهم خوب معامله می شود اما رو به بالا نیست....

بترانس در این …

به طرز چشمگیری حجم معاملات بترانس رشد کرده....

در بترانس با…

سهم در پایین ترین قیمت های ممکن است....

در بترانس با خبر …

سهم در پایین ترین قیمت های ممکن است....

در نماد بترانس …

با قیمت های فعلی چه توصیه ای....

بترانس نیز به …

فرصت خرید خوبی را رقم می زند....

بترانس با این …

واقعاً سهم به نقاط تاریخی رسیده ....

در بترانس با این که …

حداقل نقد پول میگیرد ...

در بترانس نیز …

قیمتی که به نظر ....

شرایط بترانس …

سهم از نظر عملیاتی پیشرفت خوبی ....

در نماد بترانس …

گزارشی که این شرکت ...

گزارش بترانس در …

هنوز ابهام صورت های مالی وبانک و سود بترانس ...

در مجمع بترانس …

تا حدودی شرایط شرکت روشن شد ...

در نماد بترانس …

یکی از پر خبر ترین مجامع بورسی ,...

در نماد بترانس و …

خبرهای خوبی برای سهم ...

در نماد بترانس…

بترانس را هل می دهند ...

در بترانس نیز …

صف فروش شد و جمع شد ....

شرایط بترانس…

هم از نظر نموداری و هم بنیادی ...

در این دو سهم برقی …

امروز در خرید ان عجله نکنید ....

در نماد بترانس…

این سهم نیز در منفی امروز یعنی ...

در نماد بترانس …

رنج های خرید را می زد و

گزارش بترانس با …

باید با دقت بیشتری خواند ....

بترانس سهمی که …

یک گزارش باعث صف خرید....

بترانس را در …

سهم از نظر عملیاتی رونق ...

بترانس در شرایطی که …

سهم تحولات جالبی را دارد....

تحولات بترانس …

در روزهای قبل به طور پیاپی ...

در بترانس با شرایطی …

رشد بسیار مناسب فروش ...

در نماد بترانس …

وضعیت فروش تغییر کرده ....

برای بترانس در …

گویا در زیر مجموعه های بترانس ...

بترانس با این …

این سهم حجم معاملات خوبی ...

بازگشايي بترانس …

گزينه بدي نيست ....

بازگشت شيرين بترانس …

بترانس شبيه كنتور ...

در نماد بترانس …

امروز ديگر بترانس ...

گزارش بترانس …

در كنار اين موارد بايد به ...

در بترانس …

قيمت هايي كه در ...

در بترانس قيمت هاي …

اتفاقي كه در اين سهم ...

در بترانس قيمت هاي …

جالب است كه گزارش

در نماد بترانس …

اتفاق مهمي كه در سهم ...

بترانس در اين شرايط …

قيمتي كه براي بترانس در ...

تحولات بترانس …

در ميان مدت در انتظار

شرايط بترانس با …

البته برخي به سهم

بازگشايي بترانس در …

بازگشايي امروز سهم در ...

در نماد بترانس …

در گروه برق ...

در بترانس تحولات …

در اين سهم نيز با ...

امروز بترانس …

هر فرد بسته به سود خود

بترانس امروز را …

نكته بسيار مهم دراين شركت ...

گزارش بترانس در …

اما شايد نقطه قوت شركت

در بترانس خبر …

خبر امروز اين گزارش حداقل

در نماد بترانس …

البته اينده و چشم انداز سهم

بترانس در حالي كه …

در بازار امروز بترانس در ...

در بترانس …

اين سهم با اين قيمت

در نماد بترانس …

شايد سهم نياز به يك

در نماد بترانس …

با اين كه شايعات از

در بترانس پس از …

در گروه برق در

بترانس امروز را …

نوسان گيراني كه سهم را

در بترانس خبر …

و اخر اين هفته براي

بترانس با قيمت …

قيمت هاي زير

در نماد بترانس …

اما در قيمت هاي محدوده

در نمادبترانس …

البته انتظار مااين بود كه

تحولات بترانس …

در روز هاي گذشته سهم را

بترانس با خبر…

در مورد قيمت به نظر ميرسد

در نماد بترانس با …

هر چند از نظر مالي شرايط سهم

بترانس در حالي با …

با تمام اين موارد نوسان گيري

در بترانس با شرايط …

بهتر است در قيمت هاي

بلوك بترانس با …


در بترانس امروز را …

گفته مي شود

در بترانس با خبر …

اما قيمت هاي منفي امروز

تحولات بترانس با…

با اين خبر كف قيمتي سهم نيز

دو راهي حساس بترانس …

ريسك سهم و حد سود و ضرر ان

بترانس در حالي …

در صورت بدون مشتري ماندن و يا

در حالي كه بترانس …

چرا كه ريسك سهم

بترانس در شرايطي …

اما براي خريداران . خريد با اين قيمت

بترانس در شرايطي …

اين سهم در

بترانس در شرايطي …

همه چيز به نظر

بترانس در شرايطي …

با اين حال خصوصي سازي در پي

بالاخره بترانس با …

در قيمت هاي متعادل امروز

خبر گروه برق و …

اما در بترانس شنيده مي شود شركت

بترانس با خبر …

توصيه اين است كه

بترانس با شرايط …

ريسك پذيران مي توانند امروز در

بترانس در كنار …

از همين رو براي نوسان گيران

بترانس در كنار …

سهم مي تواند براي

بترانس در حالي به …

يكي از شركت هايي كه در صورت

در بترانس با …

ريسك سهم به خصوص در

در نماد بترانس …

شنيده ها حاكي از ان است كه در

در نماد بترانس …

اما با توجه به شرايط وي‍ژه

در نماد بترانس با …

شرایط این شرکت با ...

خبری که بترانس را …

این دو خبر در تقابل با هم ...

در بترانس خبرها از …

طی 5 سال گذشته سهم در

بترانس می تواند …

بهترین نقطه برای

در نماد بترانس …

به طور کلی اگر امروز سهم ...

بترانس در شرایط …

پیش ازاین نیز گفته شد که وضعیت مالی شرکت

شرایط بترانس با …

این شرایط و ادامه رشد نرخ ارز

تحولات بترانس …

بررسی آخرین شرایط سهم با ...

تکمیلی از بترانس …

بترانس با این خبر است که ...

شرایط بترانس در …

بترانس در حالی به خبر...

2 نکته مهم از بترانس …

بترانس اگر این مورد را ...

در نماد بترانس با …


در گروه برق با…


برخی خبرها از بترانس …


بترانس با شرایطی …


بترانس در شرایط …


در بترانس با …


در نماد بترانس …


در نماد بترانس …


شرایط امروز بترانس …


بترانس در شرایطی که …


بترانس با …


شرایط بترانس با …


در نماد بترانس …


گزارش بترانس در …


بترانس با اعلام …


شرایط بترانس در …


شرایط بترانس …


در نماد بترانس …


در نماد بترانس با …


در نماد حق بترانس …


در حق بترانس …


در نماد بترانس …


تحلیل تکنیکال ایرانترانسفو