هرچه مرتبط است با ‘تبریک’


یه روز خوب …

امشب برای ورزش ما شب مهتابه . امیدواریم بازار فردا افتابی باشد ...

تبریک …

امریکا شکست خورد ...