هرچه مرتبط است با ‘خاور’


در نماد خاور به …

سهم پس از مجمع با یک خبر جالب توجه مواجه شده....

مجمع خاور به …

مجمع تقریباً صوری بود ولی ....

در خساپا و خاور به …

گزینه های جدید حرکت در گروه خودرو....

خاور و خودرو …

واقعاً 3 ماهه خودروسازها بد بود ....

خپارس و خاور …

احتمال این که امروز دو نماد....

تحولات خاور …

با این رشد به بازار برگشت ...

در نماد خاور هم…

زیان خاور کمی کم شده است....

بازگشايي خاور …

روز جالبي براي خاور ....

شرايط خاور با …

حقيقت امر اين است ...

در نماد خاور …

خبرهاي خوب در گروه خودرو ...

تحلیل تکنیکال خاور


خاورخالي مي آيد!

البته بايد نكات مثبت را

دستان خالي خاور …

با اين حال اميدي به

خاور در حالي كه …

به نظرمحدوده قيمتي

از خاور شنيده شده …

اما از ان سو گفته شده بيش از

سهامداران خاور با …

شركت بر احتمال فروش

خاور در حالی …

قیمت منطقی برای بازگشایی

بازگشایی خاور در …

خاور در شرایطی که امروز ...

در نماد خاور ..


گزارش خاور در …


در نماد خاور …


در نماد خاور …


شرایط خاور …


تعدیل منفی خاور …