هرچه مرتبط است با ‘خودرو’


روز سخت خودرو …

شوک بدی به گروه خودرو وارد شد....

برای خساپا و خودرو …

بازی که در هر دو سهم ...

در گروه خودرو …

اثرات این رویداد ...

در خودرو و …

خبر مهمی که از دل خودرو به ما رسیده حاکی از....

در گروه خودرو …

نوسان در ذات این گروه است....

در گروه خودرو …

خودرو و بانک خود را به سرنوشت مذاکرات گره زدند....

گروه خودرو با این …

در خساپا اول شروع کنیم که این سهم زمزمه های.....

برای نوسان به …

هر دو نماد برای نوسان گزینه های مناسبی خواهند بود ....

در گروه خودرو …

دیروز گزارش سمند به بازار امد که....

بازهم خودرو با …

خساپا و وساپا کمی ...

در گروه خودرو …

یکی از بهترین گزینه ها....

در این ۳ شرکت …

در بازار توصیه می شود ....

در دو خودرویی …

طبق برخی خبرها و شنیده ها که به دست ما رسیده....

در گروه خودرو …

از همه شروع می کنیم تا به خودرو برسیم...

گروه خودرو امروز با …

خودرو تعدیل خوبی رو کرد....

گزارش خودرو امد …


در گروه خودرو به …

زامیاد گزارش جالبی را نداده است....

در گروه خودرو …

مثبت انچنانی نبود....

در گروه خودرو به …

قطعه سازی ها جالب نبودند و گزارش انها....

بازهم خودرو …

امروز گروه خودرو ...

در نماد های خودرویی …

گروه خودرویی و قطعه سازی رونق خوبی را گرفته....

بازهم خودرو با …

در این سهم تکلیف تعدیل ...

خودرو با این …

خودرو نیز خبرهای جالبی را داشته است....

خودرو با این …

دیروز هم در سایت اعلام کردیم و امروز هم تاکید داریم....

در گروه خودرو با …

زامیاد لیدر جدید این گروه شده...

خبرهای خاص خودرو که …

خبرهای خوبی در دل انهاست....

در گروه خودرو به …

خودرو هم امروز می تواند مثبت باشد....

در گروه خودرو با …

طبق برخی شایعات خودرو در....

خودرو با این …

کمی از سایپا فاصله بگیرید ....

در گروه خودرو با …

امروز هر دو عرضه می شوند....

در گروه خودرو با …

قیمت خودرو منطقی است....

در خودرو نیز …

خبرها در گروه خودرو جالب است....

در این گروه بازهم …

روزهای خودرو روزهای پر خبری شده....

در گروه خودرو نیز …

خبرها در گروه خودرو خیلی هم بد نبوده....

بازهم گروه خودرو …

این گروه نیز همراه با بازار این هفته ....

خودرو با این …

امار خودرو جالب بود....

در گروه خودرو …

برخی قیمت های این گروه جک شده ....

در گروه خودرو …

قیمت های این گروه جک شده ....

در گروه خودرو …

شرایط خودرو بهتر شده و ...

در نماد خودرو …

سود تلفیقی خودرو منتشر شده.....

در گروه خودرو …

ارامش خودرویی ها ...

خودرو در این شرایط

مجلس دست از سر خودرویی ها بر نمی دارد....

خودرو در این شرایط

دیروز برای خودرو یک نقطه عطف بود...

یک باردیگر خودرو …

تولید در ایران خودرو عالی پیش می رود ....

در گروه خودرو …

شورای رقابت قیمت کاهشی 3 تا5% را ...

بازهم خودرو …

خودرو داشت خوب پیش می رفت...

خبری که خودرو …

خودرو در حال تحول است...

در گروه خودرو …

فروش نقدی ایران خودرو ....

باز هم گروه خودرو …

وزیر با کاهش قیمت خودرو ....

بازهم خودرو در …

روز هایی که این گروه مثبت است ....

روزحساس خودرو …

یک روز خاص برای ایران خودروست که ....

تحولات خودرو …

حق تقدم ایران خودرو ....

در گروه خودرو …

در این گروه 4 نماد ...

بازهم گروه خودرو …

حق تقدم هایی که اگر ...

در گروه خودرو …

در این گروه توصیه می شود...

گروه خودرو بازهم …

امروز از منبعی خبر رسید که قیمت ....

در گروه خودرو …

از خودرو موقت دور شوید....

شرایط خودرویی ها …

در شرایطی که خساپا با این گزارش ...

در گروه خودرو …

گزارش های خودرو یکی پس ازدیگری...

در گروه خودرو …

چند خبر منفی پشت سر هم ...

در گروه خودرو …

ممکن است امروز به دلایل مختلف ...

بازی های خودرو …

در بهترین مقطع باز می کنند ولی ...

بازهم خودرو …

بازهم خودرو خبرساز ترین سهم بازار ....

در گروه خودرو …

جو است نه تحلیل ...

در گروه خودرو با …

امروز و بی شک تا رسیدن خبرها....

در گروه خودرو …

دیروز ایران خودرو عرضه شد و ....

در گروه خودرو با …

دیروز شاهد رشد قیمت در خودرویی ها بودیم ...

بازهم خودرو …

خبر فروش دارایی توسط وزیر....

بازهم خودرو …

گزارش تولید خساپا جالب نبود و....

بازهم خودرو با …

خبرهای خوب و بد زیادی در خودرو ....

خودرو را چه شده ؟!

بسیار عجیب بود ...

در نماد خودرو این موضوع …

انتشار گزارش ایساکو ....

در گروه خودرو با …

مهم ترین خبری که با ...

در گروه خودرو …

امروز گفته می شود برخی می خواهند ....

در گروه خودرو …

روز حساس خودرو با...

خودرویی ها امروز …

حرکتی که حالا در این گروه ...

بازهم خودرو …

گفته می شود به زودی خبر ...

در گروه خودرو …

تمایلات برای بهبود بیشتر ....

در گروه خودرو …

در مورد این گروه دیروز ....

بازهم گروه خودرو …

حرف ها از تعدیل ...

شرایط خودرو و ورنا …

دیروز در نماد خودرو ...

بازهم خودرویی ها …

برخی معتقدند که بازی خودرو تمام شد ...

بازی خودرو …

بازی عجیبی روی خودرو ....

در گروه خودرو …

حبابی شدن قیمت برخی خودرویی ها ...

در گروه خودرو …

امروز این دو سهم نیز ...

زمزمه های خودرو با …

بازهم در بازار شایعه کردند ...

در گروه خودرو …

دیروز در بازار شایعه شده بود...

در گروه خودرو …

نعمت زاده با افزایش قمیت مخالفت کرده....

نوسان در گروه خودرو روی …

به نظر گروه خودرو برای ....

در نماد خودرو…

تلاش برای مثبت کردن....

نوسان روی خودرو با …

روی خودرو باید ....

در نماد خودرو …

امروز لیدر بازار ...

ایران خودرو با …

در مورد فروش هم بهتر است

امروز گروه خودرو …

اکثر اعضای گروه امروز مثبت...

در گروه خودرو …

فردا ایران خودرو برای بازگشایی ...

در گروه خودرو …

بهترين خبر توقف نماد ايران خودرو...

در گروه خودرو …

خبرهاي افزايش سرمايه...

خبري از خودرو …

اين شايعه پيچيده

خبري از خودرو …

بحث مهمي براي بازار ...

در گروه خودرو …

گزارش دو شركتي كه ...

تحولات خودرويي …

مي تواند اميدوار كننده...

در گروه خودرو …

عدم ريزش جدي سهم ...

در گروه خودرو …

فشار خريد بيشتر ...

در نماد خودرو…

شايعه اي كه در سهم ...

بازهم خودرويي ها …

روز حساس خودرو ...

خبرهاي رسيده از خودرو …

خودرو با اين خبر ...

در گروه خودرو …

موج پول به سمت خودرويي ها ...

در نماد خودرو …

امروز به نظر بازهم ...

بازهم گروه خودرو …

چند شايعه در بازار ...

در گروه خودرو …

اما به نظر اين هفته

در گروه خودرو …

در مورد فروش سهام پارسيان

داستان خودرويي ها …

امروز بايد در قيمت هاي ...

شرايط خودرويي ها …

شركت هاي موثر و مناسب با ...

در بين خودرويي ها …

در صورتي كه در دو نماد ...

در گروه خودرو با …

خبرهايي كه امروز اين گروه را ...

در اين 4 شركت خودرويي …

خودرويي هايي كه بايد به ...

گروه خودرو با …

تحولات خودرويي ها در صورت ...

گروه خودرو با …

خودرو در مواردي كه در ...

خبرهاي ايران خودرو …

تحولاتي كه درايران خودرو با ...

گره كورگروه خودرو …

شرايطي كه اين سهم ...

تحولات خودرويي …

ايران خودرو بارديگر در مسير ...

امروز خودرويي ها …

در اين گروه امروز ...

بازهم گروه خودرو …

اتفاقي كه امروز مي تواند ...

بازهم گروه خودرو …

اخرين خبرها از ...

تحولات ايران خودرو …

مهم ترين خبري كه دراين سهم ...

در خودرو آمار …

امار توليد خودرو كه مي تواند ...

در نماد هاي خودرويي…

رويداد مهمي كه در انتظار ...

ايران خودرو و پارسيان …

اثرات فروش احتمالي بلوك بر ...

در گروه خودرو با …

هر 3 شركتي كه با ...

داستان جديد خودرو !

بحث تعرفه و اثرات ان با ...

در گروه خودرو …

اين سهم طي ...

در گروه خودرو …

تاثير اين خبر بر ...

شرايط خودرويي ها …

در اين گروه در صورت

در خودرويي ها …

در اين دو نيز مي توانند

تحولات گروه خودرو …

تقابل اين دو رويداد در نماد هاي ...

شرايط خودرويي ها با …

در اين 3 شركت مي توان ...

در گروه خودرو شاهد …

در اين گروه برخي نوسان گيران معتقدند

امروز در گروه خودرو …

رويداد مهم در خودروسازها ...

در گروه خودرو …

در اين بين خبهمن با ...

تحولات خودرويي …

براي نوسان و نگهداري

در نماد ايران خودرو …

در ايران خودرو بايد به ...

در گروه خودرو با …

هنوز هم معتقديم كه دو شركت ...

بلوك ايران خودروبا …

شايعه اي كه رنگ ...

در اين شرايط خودرويي ها …

در اين دو گروه ...

در گروه خودرو …

اما نكته اي در بررسي اين گروه

در گروه خودرو …

تحولات خودرويي با ...

خبرهاي گروه خودرو …

بررسي شايعه جديدي كه در ...

ايران خودرو امروز را …

با اين شرايط طي سال هاي ...

خبرهاي گروه خودرو …

شايد هفته بعد تحولات

شوك به گروه خودرو …

در صورتي كه ديروز

در گروه خودرو …

در تحولات اين گروه بايد به ...

در گروه خودرو با …

در خريد ها در اين گروه

خودرويي ها در …

به دليل حضور نوسان گيران

تحولات خودرويي …

دو خبري كه امروز ...

ترمز خودرويي ها …

خبر بد ديگر براي

در نماد ايران خودرو …

در قيمت هاي امروز ...

امروز گروه خودرو …

از نظر بنيادي فعلاً

در اين 3نماد …

خگستر كه سبد او

در گروه خودرو …

به نظر ميرسد اين گروه يك

در خودرويي ها با …

در گروه خودرو ...

در گروه خودرو با خبر …

خبري كه مي تواند كمي ...

تحولات خودرويي با …

خبري كه امروز باعث...

ايران خودرو با …

سهم از قيمت هاي

در گروه خودرو …

اما چشم انداز اين گروه

در گروه خودرو …

بهترين كار اين است كه سهامداران

در گروه خودرو …

شرايط 2 سهمي كه ...

در گروه خودرو …

در شرايطي كه خبرهاي

در گروه خودرو با …

در 3 شركتي كه مي توان

در گروه خودرو …

البته خريد براي

در گروه خودرو …

در اين گروه شركت هاي

در گروه خودرو …

در شركت هايي كه

تغييرات در خودرويي ها …

شايعه اي كه دراين گروه

در گروه خودرو …

در اين گروه خبري كه باعث ...

شرايط گروه خودرو …

در اين گروه تاكيد ما همچنان

شرايط سايپاوخپارس …

در سايپا خبري كه امروز ...

نگاهی به نمودار سایپا و زامیاد


در گروه خودرويي ها …

دقت داشته باشيد در گروه خودرو

در گروه خودرو …

توصيه كرديم در منفي

در اين دو نماد خودرويي …

خبهمن و خگستر در

خبرهايي كه در …

به نظر ميرسد در صورت

خبرها در خودرو …

شركتهاي مطرح و بنيادي اين گروه ...

بازي خودرويي ها …

رفتن به سراغ كم ريسك هاي

ايران خودرو با …

از نظر بنيادي در كل اين گروه

در ايران خودرو با …

در مجموع از نظر عملياتي

در اين دو شركت خودرويي …

در كنار او خبهمن نيز به

گروه خودرو با …

در اين گروه نيز

در گروه ايران خودرو …

نكته مهم ديگر اين است

در گروه خودرو …

ديروز شاهد بوديم كه

در گروه خودرو …

بهتر است نوسان گيران

گروه خودرو …

توجه روي گروه بهمن

در نماد وساپا و خگستر …

نوسان گيران مي توانند

در گروه خودرو …

نوسان گيران بازار

در گروه خودرو …

در اين گروه شركت هايي

در گروه خودرو …

در صورتي كه سياست فروش

ضربه نهايي به خودرو …

سهامداران اين گروه

در گروه خودرو با …

به نوسان گيران كه براي

شرايط خودرو …

اين خبرها در قيمت سهم

در گروه خودرو …

تحولات شوراي رقابت

در گروه خودرو …

در اين موقعيت نيز سهامداران

در گروه خودرو با…

ممكن است با اين گزارش