هرچه مرتبط است با ‘غدیر’


بازگشت غدیر…

غدیر امروز اگر ...

در گروه غدیر …

نرخ گاز ازاد می تواند نرخ اوره را نیز ازاد کند

در نماد غدیر به …

این را همه می دانند و این سود نیز محقق می شود....

غدیر با …

با مساعد شدن وضع بازار موج عرضه های اولیه....

غدیر وپارسان به …

به زودی خبرهای نرخ خوراک نهایی می شود....

در نماد غدیر و پارسان …

برای بلند مدت و حتی نوسان مقطعی به نظر بیشتر روی....

بازهم غدیر …

به زودی حق تقدم های سهم باز می شود....

بازگشایی غدیر به …

کم کم در غدیر شاهد رشد سهم هستیم....

شرایط غدیر با …

امروز نماد غدیر برای مجمع فوق العاده و ....

در نماد غدیر …

سهم در ۱۹ مهر مجمع می رود ....

در نماد غدیر …

بالاخره خبر افزایش سرمایه اش روی کدال نشست....

در نماد غدیر دو رویداد …

رویداد اول غدیر به معامله بلوک باز می گردد ....

غدیر و وبصادر …

بانک صادرات بالاخره از این بلوک دل کنده....

در غدیر باید …

طبق اخرین محاسبات ما ارزش ذاتی غدیر...

در تاپیکو و غدیر …

افزایش سرمایه نهایی شده و به زودی ...

در غدیر امروز …

استراتژی خروج غدیر از سیمان ...

در مسیری که غدیر …

این خبر بیشتر برای...

شرایطی که غدیر …

شایعه افزایش سرمایه غدیر...

در نماد غدیر …

این روزها در این سهم شایعه شده

شرایط غدیر با …

در صورت این اتفاق سود

شرایط غدیر با …

زمزمه هایی در جریان است که ...

غدیر و امید …

دو خریدار جدی یعنی...

در نماد غدیر …

عرضه این سهم تنها در ...

بازگشایی غدیر …

با این موج خبرهای منتشر شده ...

اخرین شنیده های غدیر …

در بازار شایعه شده طی همین روزها...

بررسی آخرین تحولات غدیر …

در روز های قبل به طور سربسته ...

شرایط غدیر با …

خبرهایی در این سهم در جریان است...

غدیر در حالی …

3خبری که می تواند ...

بازگشايي غدير …

با شفاف سازي افزايش سرمايه ...

در مجمع غدير …

خبرهاي خوبي را ازدل ان ...

غدير و پارسان …

غديرچهارشنبه متوقف شد و...

غدير امروز را …

طبق روال معمول ...

در غدير و پارسان…

به مجمع مي رود ...

برگشت غول غدير!

بالاخره غدير هم ...

در غدير …

خبر خوب و مهمي براي غدير ...

در غدير و پارسان …

چند اتفاق مهم ديگر ...

تحولات پارسان و غدير

دو هفته ديگر مجمع...

بازهم در مجموعه غدیر …

از سوی دیگر برخی از

بازهم پارسان و غدیر …

در این دو سهم می توان با تکیه بر...

غدیر و نفت و گاز با …


غدیر با خبرهای جدید !


خبرها از غدیر …