هرچه مرتبط است با ‘فایرا’


در نماد فایرا …

معدود سهم هایی بود که صف فروشش خوب جمع شد....

در این ۲ شرکت …

با خرید رفتن به مجمع سود تعلق می گیرد....

تحلیل بنیادی الومینیوم ایران


فایرا دیروز را …

در حالی فایرا عرضه شد که ....

تعدیل طلایی فایرا …

یکی از بهترین و پر بازده ترین نماد های بازار.....

در نماد فایرا به …

به نظر تعدیل سهم ....

فایرا را به …

برخی از توقف سهم صحبت کردند....

در این سهم باید …

قیمت الومینیوم در بورس کالا ....

فایرا با این شرایط …

هم بازی نوسانی و هم رشد مقطعی ....

در نماد فایرا به …

گزارش های فایرا مشکلات زیادی دارد ....

در نماد فایرا …

ارزش بازار شرکت

در نماد فایرا …

نکته عجیب گزارش شرکت...

در نماد فایرا …

این سهم امروز در قیمت ...

شرایط باهنر …

خبر خوبی از سهم به گوش نمیرسد ....

فایرا دراین شرایط …

خبرهای خوبی از سهم به گوش نمیرسد ...

شرایط ذوب و فایرا …

شاید یک نوسان به سهم ...