هرچه مرتبط است با ‘فولاد’


در نماد فولاد …

با آزاد شدن همین پول ها نیز می توان به بازار امیدوار بود....

در نماد فولاد به …

فولاد و سنگ اهن بدجوری کلافه شده اند....

در ۴ شرکتی که …

فولاد با پوشش بسیار مناسب ....

شرایط فولاد پس از …

قابل پیش بینی بود ولی....

شرایط فولاد با این …

پوشش بسیار مناسب سود فولاد ....

فولاد دیروز را …

گزارش خوبی در انتظار فولاد است....

در نماد فولاد به …

فشار خرید در فولاد بیشتر شده

در ۳ نماد فولادی …

این خبرخوبی برای کل صنعت فولاد است ....

فخوز و فولاد…

مشکل فروش دارند ، بازار بی توجه است ....

با این شرایط فولاد …

زمزمه هایی در بازار در جریان است که قرار شده ....

در نماد فولاد به …

به نظر شرایط خوبی را برای ....

در نماد فولاد …

دیروز سهم بازگشایی شد ....

بازگشت فولاد …

به نظر اگر سهم در قیمت های

در نماد فولاد …

در این شرایط فولاد می تواند ...

در نماد فولاد …

امروز نماد فولاد برای افزایش سرمایه ...

در نماد فولاد…

اتفاق متفاوتی که در فولاد...

در مجمع فولاد …

سهم مجمع خوبی داشت ....

در گروه فولاد …

با وجود مشکلات متعدد به نظر باید...

فولاد را باید …

یک اتفاق خاص افتاد و فولاد...

فولاددراین شرایط …

فولاد در شرایطی برای

خبری که فولاد …

29 تیر ماه فولاد به مجمع عادی و فوق العاده می رود ...

خبرهای خوب فولاد …

گویا افزایش سرمایه در ...

شرایط فولاد …

اگر امروز به هر دلیلی فولاد منفی شد ....

فولاد در شرایطی …

بسیاری معتقدند که فولاد ....

در نماد فولاد هرمزگان …

اثرات این سود در ...

در نمادهای فولادی …

این دو نه برای کوتاه مدت بلکه ...

در نماد فولاد …

گزارش 12 ماهه فولاد از راه رسید...

فخوز و فولاد …

امروز برای مجمع متوقف می شود...

در این دو سهم …

در این دو سهم فولادی ...

شرایط فولاد با خبر …

خبرمهمی برای صنعت فولاد....

شرایط فولاد با …

این سهم در مجمع ...

در خبرهای فولادی…

تحولات امروز را ...

در نماد فولاد …

قيمت هايي كه براي ...

در نماد فولاد …

اين خبر مهمي براي سهم ...

خبرهاي فولادي …

در گروه فولاد خبرميرسد ...

فخوز و فولاد …

ديورز هم گفتيم كه ...

فخوز و فولاد …

افزايش قيمت شمش....

شرايط فولاد با …

يك روز مناسب در بورس ...

شرايط فولاد با …

يكي از كم ريسك ترين...

در فولادي ها با …

كم ريسك ترين عضو ...

شرايط فاسمين و فولاد …

واقعاً به قيمت برخي شركت ها ...

در نماد فولاد …

كمي محافظه كارانه...

گزارش فولاد …

در محصولات شركت بايد ...

شرايط فولاد …

فولاد در مسير سود 93 ...

فولاد ديروز را …

در بورس كالا با اين ...

در اين 2 فولادي …

در گروه فولاد تنها شركتي كه ...

فولاد در گزارش …

در اين سهم بايد اذعان داشت ...

در نماد فولاد …

هر دو سهمي كه مي توانند ...

در نماد فولاد …

امروز فولاد بازهم در

بازهم فولاد …

سهمي كه قابليت

فولاد با خبر …

تحولي كه در دو سهم ...

در نماد فخوز …

در هر دو شركت با ...

خبرازادسازي فولاد …

سهميه اي كه براي هر يك ...

درگروه فولادي بازار …

اتفاق مهمي كه مي تواند ...

در شايعات فولادي …

در اين گروه شنيده مي شود

3خبر فولاد …

هر 3 موضوعي كه باعث ...

در نماد فولاد …

در كنارخبرهايي كه با ...

فولاد با خبرهايي …

اطلاعات جديدي از ...

خبر براي فولاد كه …

در سوي ديگر شنيده مي شود

فولاد باخبر اين كه…

در فولاد خبر هرمزگان مي تواند ...

در گروه فولاد …

البته خبرهاي خاص

در گروه فولاد …

امروز در قيمت هاي مثبت

در نماد فولاد …

دو اتفاقي كه پس از ...

در اين دو گروه …

خبرهاي دو گروه فولاد و سنگ آهن ...

در فخوز و فولاد …

در نماد فولاد نيز ...

تحولات فولاد …

به نظر فولاد امسال ...

تحولات گروه فولاد …

امروز بايد در مورد خبر

تحولات گروه فولاد …

شرايطي كه فولاد در ...

چند خبر فولادي …

اما دو موضوع كه اگر اين دو مورد

شرايط فولادي ها با خبر …

در سوي ديگر به نظر قيمت هاي

نگراني ها در فولاد …

شرايط قيمتي فولاد با اين ...

در نمادهاي فولادي…

در شرايطي كه فولاژ با ...

تحولات فولاد …

بررسي سود اين شركت با ...

تحولات فولاد …

در اين سهم فروش ...

در نماد فولاد …

منفي هاي فولاد مي تواند

فولاد ديروز را …

براي نوسان منفي هاي

دو شركت فولادي با …

سهامداران هر دو سهم با

شرايط فولاد با …

امسال فولاد به سود

در گروه فولاد …

احتمال توقف دو نماد ...

شرايط فولادي ها در …

در اين گروه وتوكا

فولاد با خبر …

فولاد در كنار اين خبر...

فولاد مباركه را …

بهتر است در قيمت هاي

در نماد فولاد …

در اين سهم خبري كه

در گروه فولاد …

با درجه ريسك

در گروه فولادي ها …

سهامداران فولادي بخوانند...

بازهم فولاد …

در نماد فولاد فروش 6 ماهه با

در فولاد خبر…

در اين نماد خبري كه ديروز ...

در فولاد خبر …

واگذاري اين شركت ...

در نمادهاي فولادي …

فولاديها در اين قيمت

خبرهاي فولاد …

در قيمت هاي منفي امروز

در گروه فولاد …

از بين اين 4 شركت

در نماد فولاد …

از همين رو ريسك گريزان

در 3 شركت فولادي …

از بين اين 3 شركت ...

در گروه فولاد …

اگر بازار به دنبال

اتفاق مهم براي فولاد …

در نماد فولاد تحولات مهم

تحولات بورس كالا …

فخوز و فولاد با

در اين 3 شركت …

به نظر ميرسد فولاد در بين ...

تحولات فولاد …

فولاد تنها شركت فولادي است

در اين دو سهم …

اگر برنامه فروش كامل

امروز عرضه در …

هر دو سهم فولاد و

اخبار مهم فولاد كه …

اما خبر مهمي براي

فولاد هم ديروز …

فولاد در اين قيمت ها

غول فولادي در راه است !

ميانگين فروش ورق گرم

زمزمه هاي فولاد …

سود فولاد براي

مجمع پربركت فولاد!

در مجمع زمزمه هايي از

امروزتوقف فولاد ..

ديروز در بورس كالا نيز

تحولات امروز فولاد …

در ديگر سهم هاي اين گروه

فولاد در شرايطي …

اما براي نوسان گيري و

در گروه فولاد با …

در اين گروه در حال حاضر

در گروه فولاد با …

در مورد فولاد نيز شايعه

فولا د امروز با …

براي حضور در مجمع و

گزارش فولاد در …

امروز در صورتي كه سهم

فولاد امروز را…

گزارش 12 ماهه

زمزمه هاي فولاد …

به نظر سهم فعلاً براي

فولاد و فخوز …

در مجموع هر دو سهم

گروه فولاد با …

در گروه فولاد خبرميرسد

فولا د ديروز با خبر …

و به احتمال قوي در گزارش

امروز فولاد با …

با توجه به سياست هاي

فولاد با خبر …

اما خريد در قيمت هاي

در نماد فولاد …

هر چند بايد با توجه به

تحولات فولادي با …

خريد سهم براي

در گروه فولاد …

در اين گروه امروز

در گروه فولاد …

فخوز و فولاد دو شركت

در اين دو گروه با …

بازار روي گروه فولاد مدتي است

شرايط فولاد با خبر …

گفته مي شود بخشي

فولاد درحالي كه …

پوشش سه ماهه

در نماد فولاد …

احتمال اين كه سهم

اتفاقي كه فولاد …

بعيد است افزايش نرخ

فولاد با خبر …

همچنان قيمت هاي

در نماد فولاد نيز …

مسير موقت سهم

در اين 3 شركت …

فخوز ذوب و فولاد ...

امروز فولاد با …

نكته ديگر برخي از تعديل

در گروه فولاد …

در اين گروه فولاد هم

فولاد در كنار …

دراين گروه تعديل بالاي

فولاد امروز را …

تكنيكاليست ها نيز معتقدند

در نماد فولاد با …

البته توجه داشته باشيد فولاد

فولاد امروز را …

تنها عاملي كه مي تواند فولاد را

فولاد امروز را …

اگر معاملات او امروز

در گروه فولاد …

در ان بين فخوز هم از

از فولاد خبر ميرسد …

هر چند محصولات شركت

در گروه فولاد …

به دليل اين كه بودجه فخوز و فولاد

نبض بازار بازمي گردد!

برخي معتقدند فولاد با

خبرهاي فولادي با …

برخي مثبت بودن ديروز

در نماد فولاد …

تحولات روزهاي اخير سهم ...

ديروز فولاد با …

اين سهم در قيمت هاي

فولاد هم در شرايط …

سهم در قيمت هاي

خبري كه در فولاد …

خبري كه مي تواند در سود

تحولات سود فولاد…

به نظر ميرسد مطابق معمول بودجه

سود فولاد مباركه …


در اين دو شركت فولادي …

در كنار اين خبرها فخوز هم

شنيده تازه از فولاد كه …

در حالي كه برخي از بودجه

از فولاد با …

تا آغاز سال جديد

عرضه فولاد با …

و برخي ديگر از

امروز فولاد را …

توجه داشته باشيد با اين نرخ ها

در نماد فولاد با …

در مورد اين سهم

خبر مهم براي فولاد …


فولاد و خبري كه …

حتي با حفظ همين قيمت ها

فولاد مي تواند …

شايد با لمس موقت

در گروه فولادي ها با …

در اين گروه تعديل

اخباري كه در فولاد …

با اين شرايط بعيد است

شرايطي كه فولاد با …

چالش بعدي سهم

خبر مهم براي بازار …


شرايطي كه فولاد با …

قيمت هاي منفي امروز

سه تفنگدار فولادي …

فخوز،ذوب،فولاد

فولاد با خبر …

اكيداً توصيه مي شود در اين

در نماد هاي فولادي …

خبر بعدي اين كه قيمت

خبري كه در گروه فولاد …

در مورد گزارش ها به زودي

خبرهايي كه در فولاد …

ما همواره توصيه به خريد

در حالي كه فولاد …

در روزر هاي گذشته نيز تاكيد مي شد

اتفاقي كه در گروه فولاد…

به تبع ان با رشد قيمت

فولاد ديروز با …

براي 3 ماهه چهارم

فولاد در حال …

ورود احتمالي به سهم

تحولات فولاد با …

فولاد در قيمت هاي

در نماد فولاد با …


در اين شرايط فولاد …

توصيه ما اين است در قيمت هاي

در نماد فولاد با …


بررسي فولاد با …

شاهد معاملات شركت

بررسي فولاد با …

از همين رو فروش در

فولاد در شرايطي …

در حال حاضر قيمت فولاد

روز سخت فولاد …

شركت در گزارش 9 ماهه

در نماد فولاد …

طبق اخرين شنيده ها گزارش

شايعات جديد فولاد …

با اين حال فولاد امروز با سطوح

در نماد فولاد با …

اما همچنان سهم براي

در نماد فولاد بورس كالا با …


در فولاد خبر …

خبر مهم ديگر اين كه

فولاد در شرايط …

در منفي هاي امروز و محدوده كمتر از

فخوز و فولاد …

از بين اين دو گزينه به نظر ميرسد

فولاد در حالي كه ديروز …

بااين شرايط قيمت هاي

فولادامروز را …

احتمال پوشش مناسب سود

فولاد را براي …

نوسانات كوتاه مدت كه حالا در

دو رويداد مهم فولادي …

از همين رو قيمت هاي صفر تابلو

در نماد فولاد …


امروز فولاد در …

براي خريد با ديد ميان مدت

فولاد امروز را …

فولاد سهمي

فولاد در كنار …

براي نوسان گيري روي فولاد

تحولات فولاد در …

براي كوتاه مدت ها خريد در قيمت هاي

عرضه فولاد در …

اما طبق اخرين اطلاعات

فولاد در كنار بازار …

افت قيمت انچناني در انتظار سهم

در فولاد از خبر …

با اين شرايط و در پيش داشتن

در فولاد خبري كه …

خبر ميرسد فولاد يك افزايش