هرچه مرتبط است با ‘وآتی’


در نماد وآتی …

در این سهم ببنید شرایط بد نیست ....

وآتی و شیران …

شایعه شده است که طی دو هفته اتی...

وآتی با این …

خریداران حقوقی خوبی نیز به دنبال سهم هستند...

در نماد وآتی …

دو خبر مهم از شرکت ....

وآتی در این …

بارها گفتیم که خبرهای سهم مثبت است...

درنماد وآتی …

این سهم در این قیمت ها خیلی باقی نمی ماند....

وآتی برای بازار …

این سهم به این نیاز دارد که.....

وآتی در شرایط …

تعدیل بعدی اتی در افزایش ...

وآتی با این …

این خبر برای شرکت بسیار مناسب است ....

در نماد وآتی …

در مجمع واتی ...