هرچه مرتبط است با ‘گزارش بازار’


betasahm2.ir

betasahm2.ir

betasahm2.ir

betasahm2.ir

betasahm2.ir

betasahm2.ir

گزارش بازاریکشنبه ۲ آذر ۹۳

ضربات پنالتی بازار ...

گزارش بازارشنبه ۱ آذر ۹۳

چشم یک بازار به وین ...

گزارش بازارچهار شنبه ۲۸ آبان ۹۳

تعطیلات با طعم وین ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۶ آبان ۹۳

دوباره بوی هیجان !

گزارش بازاردوشنبه ۲۶ آبان ۹۳

مثبت با ترس و لرز...

گزارش بازاریکشنبه ۲۵ آبان ۹۳

بازار امان نمی دهد ...

گزارش بازارشنبه ۲۴ آبان ۹۳

روزی که بازار ترسید اما ...

گزارش بازارچهار شنبه ۲۱ آبان ۹۳

اولین توقف سخت ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۰ آبان ۹۳

بازار مسقط زده !

گزارش بازاردوشنبه ۱۹ آبان ۹۳

کف سازی در کانال رشد ...

گزارش بازاریکشنبه ۱۸ آبان ۹۳

رشد در روزی که می توانست بدترباشد ...

گزارش بازارشنبه ۱۷ آبان ۹۳

گردنه های حساس سیاسی ...

گزارش بازارچهارشنبه ۱۴ آبان ۹۳

روز فرشته ...

گزارش بازاریکشنبه ۱۱ آبان ۹۳

بازار شور و شعور ...

گزارش بازارشنبه ۱۰ آبان ۹۳

اینجا بورس، قله ۷۵ هزار ...

گزارش بازارچهار شنبه ۷ آبان ۹۳

یک موج بزرگ ...

گزارش بازارسه شنبه ۶ آبان ۹۳

شجاعت در خرید،تردید در فروش

گزارش بازاردوشنبه ۴ آبان ۹۳

ماشین بازی بازار !

گزارش بازاریکشنبه ۴ آبان ۹۳

اولین چراغ قرمز ...

گزارش بازارشنبه ۳ آبان ۹۳

باران گزارش ...

گزارش بازارچهار شنبه ۳۰ مهر ۹۳

خداحافظی مهر با دل شیر ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۹ مهر ۹۳

روز قلک شکستن ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۸ مهر ۹۳

۱۲۰۰!! بازار آمپر چسباند !

گزارش بازاریکشنبه ۲۷ مهر ۹۳

رقص صعود با آهنگ رونق !

گزارش بازارشنبه ۲۶ مهر ۹۳

تاتی تاتی تا رونق ...

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳ مهر ۹۳

لمس ۷۲هزار ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۲ مهر ۹۳

یه روز خوب ...

گزارش بازاریکشنبه ۲۰ مهر ۹۳

عید کوچک ترها ...

گزارش بازارشنبه ۱۹ مهر ۹۳

ریزه های سبز فلفلی ...

گزارش بازارچهار شنبه ۱۶ مهر ۹۳

بی وفایی بی وفا ...

گزارش بازار سه شنبه ۱۵ مهر ۹۳

تب یک روزه !

گزارش بازار دوشنبه ۱۴ مهر ۹۳

رو به بالا ...

گزارش بازار شنبه ۱۲ مهر ۹۳

بازار قربان زده ...

گزارش بازار چهار شنبه ۹ مهر ۹۳

رگه هایی از امید ...

گزارش بازار سه شنبه ۸ مهر ۹۳

بمباران اطلاعات بورسی ...

گزارش بازار دوشنبه ۷ مهر ۹۳

حال همه ما خوب است،اما تو باور نکن ...

گزارش بازار یکشنبه ۶ مهر ۹۳

عطش دلار و سکوت بازار ...

گزارش بازار شنبه ۵ مهر ۹۳

نیویورک هم بازار را شارژ نکرد ...

گزارش بازارچهار شنبه ۲ مهر ۹۳

چشم به خبرها ...

گزارش بازارسه شنبه ۱ مهر ۹۳

چشم به مهرورزی ماه مهر !

گزارش بازاردوشنبه ۳۱ شهریور ۹۳

اتمام تابستان تلخ ...

گزارش بازاریکشنبه ۳۰ شهریور ۹۳

ته مانده های گرمای تابستان ...

گزارش بازارشنبه ۲۹ شهریور ۹۳

خواب است و بیدارش کنید ...

گزارش بازارچهار شنبه ۲۶ شهریور ۹۳

در مسیر سیاست ...

گزارش بازار سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۳

حواس بازار به ینگه دنیا ...

گزارش بازار دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۳

نفسی گرم تر ...

گزارش بازار یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۳

ایستا و بی حرکت

اخبار بازار امروز …


گزارش بازار شنبه ۲۲ شهریور ۹۳

مرگ تدریجی یک رویا ...

گزارش بازار چهارشنبه ۱۹ شهریور ۹۳

جانان من اندوه بازار کشت مارا

گزارش بازار سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۳

مثبتی که پایدار نماند ...

گزارش بازار دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۳

گوش شیطان کر ؛مثبت بود

گزارش بازار یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۳

این جا کسی است پنهان ، دامان من گرفته

گزارش بازار شنبه ۱۵ شهریور ۹۳

شاخص پر ، بازار پر پر ...

گزارش بازارچهار شنبه 12 شهریور 93

بازار نیم وجبی !

گزارش بازارسه شنبه 11 شهریور 93

تکرار روندی تکراری ...

گزارش بازاردوشنبه 10 شهریور 93

به کجا چنین شتابان ...

گزارش بازاریکشنبه 9 شهریور 93

چنگ زدن به هر شاخه ای !

گزارش بازارشنبه 8شهریور 93

دریای سرخ ...

گزارش بازارچهارشنبه 5شهریور 93

شاخ شکسته شاخص !

گزارش بازارسه شنبه 4 شهریور 93

جنب و جوش های جدید ...

گزارش بازاردوشنبه 3 شهریور 93

فرار از سایه ریزش ...

گزارش بازاریکشنبه 2 شهریور 93

یکشنبه تلخ ...

گزارش بازارشنبه 1 شهریور 93

شهریور امد !فصل جبران

گزارش بازارچهار شنبه 29 مرداد 93

خبرهای خوب میرسد؟؟!

گزارش بازارسه شنبه 28 مرداد 93

لیگ برتر ،لیگ یک!

گزارش بازاردوشنبه 27 مرداد 93

مسیر سخت بازدهی !

گزارش بازاریکشنبه 26 مرداد 93

74هزار ازدست رفت!

گزارش بازارشنبه 25 مرداد 93

مهمانی خرچنگ ها !

گزارش بازارچهار شنبه 22 مرداد 93

بازی ماهی کوچولوها !

گزارش بازارسه شنبه 21 مرداد 93

پول ها خوابیده اند،ارام و رام !

گزارش بازاردوشنبه 20 مرداد 93

پرش از دیوار نرخ سود !

گزارش بازاریکشنبه 19 مرداد 93

پرواز در نیم ساعت اخر!

گزارش بازارشنبه 18 مرداد 93

بازار و فقدان پسرشجاع !

گزارش بازارچهار شنبه 15 مرداد 93

نیم خیز اخر هفته ای !

گزارش بازار سه شنبه 14 مرداد 93

بیدارشو؛بازاره !!

گزارش بازار دوشنبه 12 مرداد 93

بازار پول لازم ...

گزارش بازار یکشنبه 12 مرداد 93

ناکام 75!

گزارش بازار شنبه 11 مرداد 93

خستگی در چهره بازار ...

گزارش بازار دوشنبه 6 مرداد 93

پایان روزه داری بازار ...

گزارش بازار یکشنبه 5 مرداد 93

تلاش برای ابهام زدایی...

گزارش بازار شنبه 4 مرداد 93

بسته ای برای بازکردن گره بازار!

گزارش بازار چهار شنبه 1مرداد 93

مرداد و بازاری که شیر شده !

گزارش بازار سه شنبه 31 تیر 93

پایان خوش تیر ...

گزارش بازار دوشنبه 30 تیر 93

محکم تر از قبل ...

گزارش بازار یکشنبه 29 تیر 93

اتوبوس رفت وآمد نمادها!

گزارش بازار چهار شنبه 25 تیر93

بحران رفت ؟!

گزارش بازار سه شنبه 24 تیر 93

خودرو رفت،خبرهای خوب آمد

گزارش بازار دوشنبه 23تیر 93

نوبت به کدال رسید...

گزارش بازار یکشنبه 22 تیر 93

مزد ترس ...

گزارش بازار شنبه 21 تیر 93

یک چشم وین،یک چشم کدال

گزارش بازار چهار شنبه 18 تیر 93

فصل کارنامه ...

گزارش بازار سه شنبه 17 تیر 93

هدف73 هزار،توپخانه آتش!

گزارش بازار دوشنبه 16 تیر 93

خنده شیرین نماد ها

گزارش بازار یکشنبه 15 تیر 93

کمی امیدوار باشیم ...

گزارش بازار شنبه 14 تیر 93

پرواز با بالهای شکسته ...

گزارش بازار چهار شنبه 11 تیر 93

اخم بازار باز شد ...

گزارش بازار سه شنبه 10 تیر 93

ورق برگشت ؟؟!

گزارش بازار دوشنبه 8 تیر 93

هوای گریه ...

گزارش بازار یکشنبه 8 تیر 93

خدایا این سفر کی میرسد سر...

گزارش بازار شنبه 7 تیر 93

هفت تیر و تیرباران بازار!

گزارش بازارچهار شنبه 3 تیر 93

من مانده ام تنهای تنها ...

گزارش بازار سه شنبه 3 تیر 93

تکاپو برای هیچ ...

گزارش بازار دوشنبه 2 تیر 93

برادر بیداری؟!!!

گزارش بازار یکشنبه 1 تیر 93

آغاز تابستان سرد !

گزارش بازار شنبه 31 خرداد 93

پایان بهار تلخ ...

گزارش بازار چهارشنبه 28 خرداد 93

برگشت از ته دل !

گزارش بازار سه شنبه 27 خرداد 93

قطره قطره اب می شویم ...

گزارش بازار دوشنبه 26 خرداد 93

چشم ما به رنگ سبز روشن شد !!!

گزارش بازار یکشنبه 25 خرداد 93

فرصت نفس کشیدن ...

گزارش بازار شنبه 24 خرداد 93

برباد رفته ...

گزارش بازار چهار شنبه 21 خرداد 93

شکنجه سفید سهامداران ...

گزارش بازار سه شنبه 20 خرداد 93

ریزش در نمایش حافظ ...

گزارش بازار دوشنبه 19 خرداد 93

قرعه فال به نام خودرو !

گزارش بازار یکشنبه 18 خرداد 93

نمایشگاه واقعی کجاست ؟!

گزارش بازار شنبه 17 خرداد 93

شاخص مثبت و بازار منفی ...

گزارش بازارسه شنبه 13 خرداد 93

75 هزار را پس گرفتیم ...

گزارش بازاردوشنبه 12 خرداد 93

تلاش برای بازگشت اعتماد ...

گزارش بازاریکشنبه 11 خرداد 93

یکشنبه سیاه خرداد...

گزارش بازارشنبه 10 خرداد 93

روزهای سرنوشت ساز...

گزارش بازارچهار شنبه 7 خرداد 93

بین التعطیلین ...

گزارش بازار دوشنبه 5 خرداد 93

عرضه پر حاشیه ...

گزارش بازار یکشنبه 4 خرداد 93

تیغ عرضه اولیه ...

گزارش بازار چهار شنبه 31 اردیبهشت 93

اردیبهشت سرد رفت !

گزارش بازار سه شنبه 30 اردیبهشت 93

تغییر مسیر محسوس ...

گزارش بازار دوشنبه 29 اردیبهشت 93

جنگ ستارگان خودرویی!

گزارش بازار یکشنبه 28 اردیبهشت 93

خودروهای پرنده !

گزارش بازار شنبه 27 اردیبهشت 93

بازار سیاست زده ...

گزارش بازار چهارشنبه 24 اردیبهشت 93

چشم ها به وین ...

گزارش بازار دوشنبه 22 اردیبهشت 93

خودرو ؛مرد بازار ...

گزارش بازار چهارشنبه 17 اردیبهشت 93

روی خط صاف ...

گزارش بازار سه شنبه 16 اردیبهشت 93

خودروسواری دولا دولا ...!

گزارش بازار دوشنبه 15 اردیبهشت 93

چرخ هایی که بازار را می چرخانند !

گزارش بازار یکشنبه 14 اردیبهشت 93

بی بال و پر... به فکر پرواز!

گزارش بازار شنبه 13 اردیبهشت 93

بی حوصله ... بی رویا !

گزارش بازار چهار شنبه 10 اردیبهشت 93

نوسان پشت نوسان !

گزارش بازار سه شنبه 9 اردیبهشت 93

سایه ترس ...

گزارش بازار دوشنبه 8 اردیبهشت 93

شاخص فارسی!

گزارش بازار یکشنبه 7 اردیبهشت 93

زد و خورد بزرگان !

گزارش بازار شنبه 6 اردیبهشت 93

صف بازی در ارتفاع 1400!

گزارش بازار چهارشنبه 3 اردیبهشت 93

در ساحل آرامش ...

گزارش بازار سه شنبه 2 اردیبهشت 93

نترسید...طبیعی است

گزارش بازار دوشنبه 1 اردیبهشت 93

تولد اردیبهشتی ...

گزارش بازار یکشنبه 31 فروردین 93

روز زن، بازار مرد بود ...

گزارش بازار شنبه 30 فروردین 93

جهنمی به نام بورس!

گزارش بازار چهار شنبه 27 فروردین 93

اولین نشانه یا ...

گزارش بازار سه شنبه 25 فروردین 93

اولین واکنش سرد ...

گزارش بازار دوشنبه 25 فروردین 93

فردا که بیایی به سراغم نفسی نیست...

گزارش بازار یکشنبه 24 فروردین 93

شبیخون در یکشنبه سیاه!

گزارش بازار شنبه 23 فروردین 93

کابوس بازگشت سونامی !

گزارش بازار چهار شنبه 20 فروردین 93

دهن کجی دلار به بازار!

گزارش بازار سه شنبه 19 فروردین 93

گاز خودرو در بازار...

گزارش بازار دوشنبه 18 فروردین 93

امید در اردوی بازار !

گزارش بازار یکشنبه 17 فروردین 93

قرمز پوش و بی رحم !

گزارش بازار شنبه 16 فروردین 93

آغاز رسمی اما ضعیف ...

گزارش بازار دوشنبه 11 فروردین 93

بوی گاز در بازار ...

گزارش بازار يكشنبه 10 فروردين93

اولين لبخند بهاري ...

گزارش بازار شنبه 9 فروردين93

قحطي خريدار!

گزارش بازار چهارشنبه 6 فروردين93

بهار سرد ...

گزارش بازار سه شنبه 5 فروردين93

زنگ 93 زده شد!

گزارش بازار چهار شنبه 28 اسفند92

نرم نرمك ميرسداينك بهار...

گزارش بازار سه شنبه 27 اسفند92

سرعت گير موقتي !

گزارش بازار دوشنبه 26 اسفند92

بازگشت صلح آميز مپنا!

گزارش بازار يكشنبه 25 اسفند92

حمله به 78!

زندگي شيرين مي شود!

شرايط 3 شركت ...

گزارش بازار شنبه 24 اسفند92

بوي شيرين بهار!

گزارش بازارچهارشنبه 21 اسفند92

بارقه هاي اميد...

گزارش بازار سه شنبه 20 اسفند92

بر باد رفته ...

گزارش بازار دوشنبه 19 اسفند92

جاي خالي تدبير!!

گزارش بازار يكشنبه 18 اسفند92

اينجا كسي نمي خندد !

گزارش بازار شنبه 17 اسفند92

آغاز هفته با طعم كاهش

گزارش بازار چهار شنبه 14 اسفند92

اولين لبخند ...

گزارش بازار سه شنبه 13 اسفند92

اين اخرين تلاشمه ...

گزارش بازار دوشنبه 12 اسفند92

رها شد ...!

گزارش بازار يكشنبه 11 اسفند92

بندبازي روي 80هزار!

گزارش بازار شنبه 10 اسفند92

موج هاي چشم نواز!

گزارش بازار چهار شنبه 7 اسفند92

انگيزه هاي خريد!

گزارش بازار سه شنبه 6 اسفند92

سقوط با طعم گاز!

گزارش بازار دوشنبه 5 اسفند92

روز بد بازار!

گزارش بازار يكشنبه 4 اسفند92

توقف موقت !

گزارش بازار شنبه 3 اسفند92

ترافيك سود هاي 93!

گزارش بازار چهارشنبه 30 بهمن92

قطار توقف نماد روي ريل مثبت !

گزارش بازار سه شنبه 29 بهمن92

منفي شيرين ...

گزارش بازار دوشنبه 28 بهمن92

برگشت به 80!

گزارش بازار يكشنبه 27 بهمن92

همه چي آرومه ...

گزارش بازار شنبه 26 بهمن92

چشم انتظار امدادهاي غيبي !

گزارش بازار چهارشنبه 23 بهمن92

مديران محترم ؛كارد به استخوان رسيد

گزارش بازار دوشنبه 21 بهمن92

شكنجه سفيد بازار...

گزارش بازار يكشنبه 20 بهمن92

اينجا چراغي روشنه ...

گزارش بازار شنبه 19 بهمن92

خوراكي كه خطري شد!

گزارش بازار چهار شنبه 16 بهمن92

سكوت در سقوط ...

گزارش بازار سه شنبه 15 بهمن92

چه خواهد شد!

گزارش بازار دوشنبه 14 بهمن92

شوك هاي خبري ...

گزارش بازار يكشنبه 12 بهمن92

دوباره بوي ترس !

گزارش بازار شنبه 12 بهمن92

انفجار سود...

گزارش بازار چهار شنبه 9 بهمن92

پاس گل مجلس ...

گزارش بازار سه شنبه 8 بهمن92

بسيج براي رشد!