هرچه مرتبط است با ‘گزارش بازار’


گزارش بازار دوشنبه 7 بهمن92

لبخند آخر وقت

گزارش بازار يكشنبه 6 بهمن92

كارد به استخوان رسيد...

گزارش بازار شنبه 5 بهمن92

روزهاي سرنوشت ساز!

گزارش بازار چهار شنبه 2 بهمن92

ناله بورس؛به دادم برس!

گزارش بازار سه شنبه 1 بهمن92

تلاش ناكام ...

گزارش بازار دوشنبه 30 دي92

تلخ تر از زهر...

گزارش بازار شنبه 28 دي92

شوخي شوخي 84 هزار!!

گزارش بازار چهار شنبه 25 دي92

تسويه يا ترس!؟

گزارش بازار سه شنبه 24 دي92

فراز و فرود !

گزارش بازار دوشنبه 23 دي92

ژنو دست بازار راگرفت!

گزارش بازار يكشنبه 22 دي92

دريايي از خون ...

گزارش بازار شنبه 21 دي92

سرما در سرما ...

گزارش بازارچهار شنبه 18 دي92

ساز مخالف مي زني ...

گزارش بازار سه شنبه 17 دي92

تركش هاي شايعات!

گزارش بازار دوشنبه 16 دي92

دربست خودرويي

گزارش بازار يكشنبه 15 دي92

انتظار شيرين ...

گزارش بازار شنبه 14 دي92

مردد اما با انگيزه ...

گزارش بازار چهار شنبه 11 دي92

رشد با دوپينگ ژنو!

گزارش بازار دوشنبه 9 دي92

بازي با گاز...

گزارش بازار يكشنبه 8 دي92

برگشت نرم بازار...

گزارش بازار شنبه 7 دي92

تقاضاي سرد!

گزارش بازار چهار شنبه 4 دي92

چهارشنبه سرخ ...

گزارش بازار سه شنبه 3 دي92

كنترل با شيرگاز!

گزارش بازار يكشنبه 1 دي92

زمستان و بارش خبرها!

گزارش بازار شنبه 30 آذر92

يلداي تلخ،بازار سرد!

گزارش بازار چهار شنبه 27 آذر92

جوجه هاي آخر پاييز!

گزارش بازار سه شنبه 26 آذر92

دو گام پيش ،يك نيم گام پس!

گزارش بازار دوشنبه 25 آذر92

روزي هزار واحد!!

گزارش بازار يكشنبه 24 آذر92

آتش بازي در 87 هزار!

گزارش بازار شنبه 23 آذر92

باد پاييزي !!

گزارش بازار چهار شنبه 20 آذر92

شاخص مديون پارسان!

گزارش بازار سه شنبه 19 آذر92

بازار بي بهانه ...

گزارش بازار دوشنبه 18 آذر92

برگشت تبعيدي ها!

گزارش بازار يكشنبه 17 آذر92

طلوع 85هزار !

گزارش بازار شنبه 16 آذر92

شنبه شورانگيز!

گزارش بازار چهار شنبه 13 آذر92

آخر هفته شيرين ...

گزارش بازار سه شنبه 12 آذر92

بازار كاتوره اي !

گزارش بازار دوشنبه 11 آذر92

تقابل پول و تحليل!

گزارش بازار يكشنبه 10 آذر92

اولين دستورعقب نشيني...

گزارش بازار شنبه 9 آذر92

پول داغ ...

گزارش بازار چهارشنبه 6 آذر92

انرژي دولت به بازار ...

گزارش بازار سه شنبه 5 آذر92

سرعت گير در جاده رشد!

گزارش بازار دوشنبه 4 آذر92

هيجان يا عقلانيت ...

گزارش بازار يكشنبه 3 آذر92

شوت 1000 امتيازي ظريف !

گزارش بازار شنبه 2 آذر92

ميشه ، نميشه ...

گزارش بازار چهار شنبه 29 آبان 92

باز هم ژنو!

گزارش بازار سه شنبه 28 آبان 92

پاس گل ازبهارستان به حافظ!

گزارش بازار دوشنبه 27 آبان 92

روي 77 هزار ايستاديم !

گزارش بازار يكشنبه 26 آبان 92

فشار اعتباري ها يا ...

گزارش بازار شنبه 25 آبان 92

بازار رنگ به رنگ !

گزارش بازار سه شنبه 21 آبان 92

ثانيه هاي طلايي...

گزارش بازار دوشنبه 20 آبان 92

ويروس ترس از خريد!

گزارش بازار يكشنبه 19 آبان 92

لبخند مصنوعي با حكشتي!

گزارش بازار شنبه 18 آبان 92

چشم و گوش به ژنو ...

گزارش بازار چهارشنبه 15 آبان 92

آتش بازي قبل از ژنو!

گزارش بازار سه شنبه 14 آبان 92

مسير جديد بازار ؟!

گزارش بازار دوشنبه 13 آبان 92

ددد مي رود!

گزارش بازار يكشنبه 12 آبان 92

فيس تو فيس با سقف قبلي!

گزارش بازار شنبه 11 آبان 92

تنظيم سرعت بازار ...

گزارش بازار چهار شنبه 8 آبان 92

چشمك زيركانه بازار ...

گزارش بازار سه شنبه 7 آبان 92

حمله مجدد به قله

گزارش بازار دوشنبه 6 آبان 92

پيام شاخص؛روحاني مچكريم!!!

گزارش بازار يكشنبه 5 آبان 92

چكش سفت و سخت عرضه

گزارش بازار چهار شنبه 1 آبان 92

تو فكر برگشتم...

گزارش بازار سه شنبه 30 مهر 92

خون بازي شبندر...

گزارش بازار دوشنبه 29 مهر 92

كدال خواني بازار !

گزارش بازار يكشنبه 28 مهر 92

شاخص كشي با چاقوي پالايشگاه!

گزارش بازار شنبه 27 مهر 92

كمي آهسته تر ...

گزارش بازار سه شنبه 23 مهر 92

عيدي 72 هزاري!

گزارش بازار دوشنبه 22 مهر 92

موجي كه آرامش ندارد!

گزارش بازار يكشنبه 21 مهر 92

جنگ ستارگان!

گزارش بازار شنبه 20 مهر 92

باهوش،بي باك،پولدار!

گزارش بازار چهار شنبه 17 مهر 92

شين هاي خوش شانس...

گزارش بازار سه شنبه 16 مهر 92

چشم وگوش به كدال!

گزارش بازار دوشنبه 15 مهر 92

اخر وقت هاي طلايي

گزارش بازار يكشنبه 14 مهر 92

عطش گزارش

گزارش بازار شنبه 13 مهر 92

بازار فاصله ها !

گزارش بازار چهار شنبه 10 مهر 92

همه منتظر ...

گزارش بازار سه شنبه 9 مهر 92

66 هزار،مديون جنوبي ها!

گزارش بازار دوشنبه 8 مهر 92

دوپينگ با اخبار خوب!

گزارش بازار يكشنبه 7 مهر 92

تغيير ذائقه بازار !

گزارش بازار شنبه 6 مهر 92

شاه كليد دربازار...

گزارش بازار چهار شنبه 3 مهر 92

سيگنال هاي نيويوركي!

گزارش بازار سه شنبه 2 مهر 92

چشم هابه ينگه دنيا!

گزارش بازار دوشنبه 1 مهر 92

زنگ مهر بازار !

گزارش بازار يكشنبه 31 شهريور 92

شيرين ترين تابستان رفت !

گزارش بازار شنبه 30 شهريور 92

ترس شيرين ...

گزارش بازار چهار شنبه 27 شهريور 92

تكرار روياي 61 ...

گزارش بازار سه شنبه 26 شهريور 92

رقص خبرها در ضيافت جم

گزارش بازار دوشنبه 25 شهريور 92

فشار جم و فروش تسويه !

گزارش بازار يكشنبه 24 شهريور 92

بازار جم زده!

گزارش بازار شنبه 23 شهريور 92

بازار هزار رنگ ...

گزارش بازار چهار شنبه 20 شهريور 92

تسخير 59 هزار!

گزارش بازار سه شنبه 19 شهريور 92

پاس گل هزار واحدي

گزارش بازار دوشنبه 18 شهريور 92

دوشنبه دو به شك ...

گزارش بازار يكشنبه 17 شهريور 92

نيم نظر به رشد!

گزارش بازار شنبه 16 شهريور 92

ترس تب زده !

گزارش بازار چهار شنبه 13 شهريور 92

چه شد آن لب خندان...

گزارش بازار سه شنبه 12 شهريور 92

افول نرم بازار!

گزارش بازار يكشنبه 10 شهريور 92

بازي جنگ و صلح !

گزارش بازار شنبه 9 شهريور 92

دربه در دنبال ليدر!

گزارش بازار چهار شنبه 6 شهريور 92

سقوط از نوك قله!

گزارش بازار سه شنبه 5 شهريور 92

نقطه سر شصت!

گزارش بازار دوشنبه 4 شهريور 92

گلادياتورهاي پل حافظ!

گزارش بازار يكشنبه 3 شهريور 92

توفان سبز و سرخ بندر!

گزارش بازار شنبه 2 شهريور 92

شورشيرين شهريور!

گزارش بازار چهارشنبه 30 مرداد 92

آخرتلخ مرداد!

گزارش بازار سه شنبه 29 مرداد 92

بند بازي در60هزار!

گزارش بازار دوشنبه 28 مرداد 92

چشم و گوش به وزرا!

گزارش بازار يكشنبه 27 مرداد 92

چنگال تيز عرضه!

گزارش بازار شنبه 26 مرداد 92

بوسه بر 60!

گزارش بازار چهارشنبه 23 مرداد 92

اخر هفته سياسي!

گزارش بازار سه شنبه 22 مرداد 92

در حسرت 60!

گزارش بازار دوشنبه 21 مرداد 92

چشم و گوش به بهارستان!

گزارش بازار يكشنبه 20 مرداد 92

استاندارد شاخص ساز!

گزارش بازار چهار شنبه 16 مرداد 92

عيدي 58 هزاري به دكتر!

گزارش بازار سه شنبه 15 مرداد 92

آرام و منتظر...

گزارش بازار دوشنبه 14 مرداد 92

لبخند سرد به كابينه!

گزارش بازار يكشنبه 13 مرداد 92

كليد دار بازار منفي!

گزارش بازار شنبه 12 مرداد 92

استقبال از كليد!

گزارش بازار چهار شنبه 9 مرداد 92

بدرقه شيرين !

گزارش بازار دوشنبه 7 مرداد 92

چكشي به نام فارس!

گزارش بازار يكشنبه 6 مرداد 92

جنگ سرد نمادها!

گزارش بازار شنبه 5 مرداد 92

پنجه در پنجه عرضه!

گزارش بازار چهار شنبه 2 مرداد 92

چهارشنبه پرعرضه!

گزارش بازار سه شنبه 1 مرداد 92

مرداد و شادي شيرها!

گزارش بازار دوشنبه 31 تير 92

موج نفت و گاز!

گزارش بازار يكشنبه 30 تير 92

روز داغ مجامع !

گزارش بازار شنبه 29 تير 92

گرماي هوا به بازار رسيد!

گزارش بازار چهار شنبه 26 تير 92

بي تابي !

گزارش بازار سه شنبه 25 تير 92

زنگ مجامع !

گزارش بازار دوشنبه 24 تير 92

درهم و بي روند!

گزارش بازار يكشنبه 23 تير 92

دومين روز اصلاح!

گزارش بازار شنبه 22 تير 92

تقويم تاريخ!!

گزارش بازار چهار شنبه 19 تير 92

افطار با 55 هزار!

گزارش بازار سه شنبه 18 تير 92

حرف و حديث هاي تاپيكو!

گزارش بازار دوشنبه 17 تير 92

ترمز پورشه موقتاً كشيده شد

گزارش بازار يكشنبه 16 تير 92

موج بي آرامش و سازش!

گزارش بازار شنبه 15 تير 92

خوابيم يا بيدار؟!

گزارش بازار سه شنبه 12 تير 92

بي تاب و بي قرار!

گزارش بازار سه شنبه 11 تير 92

استراحت لازم!

گزارش بازار دوشنبه 10 تير 92

ترازوي ترس و عطش ...

گزارش بازار يكشنبه 9 تير 92

ضيافت بورس!

گزارش بازار شنبه 8 تير 92

آغاز حكومت50هزار!

گزارش بازار چهار شنبه 5 تير 92

شور شيرين چهارشنبه !

گزارش بازار سه شنبه 4 تير 92

ترس تابستانه !

گزارش بازار يكشنبه 2 تير 92

به خاطر يك مشت دلار!

گزارش بازار شنبه 1 تير 92

آغاز تابستان با كابوس دلار !

گزارش بازار چهار شنبه 29 خرداد 92

بهار پُرخاطره...

گزارش بازار سه شنبه 28 خرداد 92

نيمكت نشيني چرخشي!

گزارش بازار دوشنبه 27 خرداد 92

48 هزار،حُسن حضورحَسن !

گزارش بازار يكشنبه 26 خرداد 92

چرا عرضه؟!

گزارش بازار شنبه 25 خرداد 92

فضاي بازار روحاني شد!

گزارش بازار چهارشنبه 22 خرداد 92

چشم ها خيره به صندوق!

گزارش بازار سه شنبه 21 خرداد 92

سيگنال هاي متفاوت !

گزارش بازار دوشنبه 20 خرداد 92

ريز مي خندد...

گزارش بازار يكشنبه 19 خرداد 92

گل يخ زده بازار!

گزارش بازار شنبه 18 خرداد 92

رقابت داغ،بازار سرد

گزارش بازار دوشنبه 13 خرداد 92

دو فارس بازار ساز!

گزارش بازار يكشنبه 12 خرداد 92

رفت وبرگشت در مسير 45هزار!

گزارش بازار شنبه 11 خرداد 92

آتش پتروشيمي در نيستان بازار!

گزارش بازار چهار شنبه 8 خرداد 92

بورس بدون توقف!

گزارش بازار سه شنبه 7 خرداد 92

پرواز بر مدار360!

گزارش بازار دوشنبه 6 خرداد 92

نعل و ميخ بازار!

گزارش بازار يكشنبه 5 خرداد 92

به فكرپرش از 44!

گزارش بازار شنبه 4 خرداد 92

شيرين 700واحد!

گزارش بازار چهار شنبه 1 خرداد 92

خلسه خرداد خاص ...

گزارش بازار سه شنبه 31 ارديبهشت 92

انتظار ،انتظار ...

گزارش بازار دوشنبه 30 ارديبهشت 92

درياي بي توفان!

گزارش بازار يكشنبه 29 ارديبهشت 92

بازار رفت و برگشت!

گزارش بازار شنبه 28 ارديبهشت 92

سرهاي بريده بزرگان بازار!

گزارش بازار چهار شنبه 25 ارديبهشت 92

بازار زير توپ !

گزارش بازار سه شنبه 24 ارديبهشت 92

شوك هاي بهارستاني!

گزارش بازار دوشنبه 23 ارديبهشت 92

غروب تلخ بندر!

گزارش بازار يكشنبه 22 ارديبهشت 92

بازار رنگ به رنگ شد!

گزارش بازار شنبه 21 ارديبهشت 92

كدال-فاطمي-بهارستان!

گزارش بازار چهار شنبه 18 ارديبهشت 92

اصلاح بدون خونريزي!

گزارش بازار سه شنبه 17 ارديبهشت 92

دلم بازار بي دغدغه مي خواد!

گزارش بازار دوشنبه 16 ارديبهشت 92

پيش مرگان شبندر !

گزارش بازار يكشنبه 15 ارديبهشت 92

اصلاح لازم بازار ...

گزارش بازار شنبه 14 ارديبهشت 92

تغيير ذائقه بازار!

گزارش بازار چهار شنبه 11 ارديبهشت 92

شاخص در رالي فرمول 1!

گزارش بازار سه شنبه 10 ارديبهشت 92

هيجان و عقلانيت!

گزارش بازار دوشنبه 9 ارديبهشت 92

3 سوت 43!

گزارش بازار يكشنبه 8 ارديبهشت 92

شبندر، مرغ طوفان بازار!

گزارش بازار شنبه 7 ارديبهشت 92

سه تفنگدار بازار!

گزارش بازار چهار شنبه 4 ارديبهشت 92

شكارچرب 42 هزار!

گزارش بازار سه شنبه 3 ارديبهشت 92

بوي بهارو تب تابستان!

گزارش بازار دوشنبه 2 ارديبهشت 92

گرماي 41 درجه!

گزارش بازار يكشنبه 1 ارديبهشت 92

نيم خيز!

گزارش بازار شنبه 31 فروردين 92

فشار بي پولي!

گزارش بازار چهار شنبه 28 فروردين 92

بندبازي در اتفاع 41هزار!

گزارش بازار سه شنبه 27 فروردين 92

حراجي پُل حافظ!

گزارش بازار دوشنبه 26 فروردين 92

گام هاي خاص بازار ...

گزارش بازار شنبه 24 فروردين 92

بازار خبردار وفارس!

گزارش بازار چهار شنبه 21 فروردين 92

زلزله خليج فارس!

گزارش بازار سه شنبه 20 فروردين 92

پروازباچاشني نفت و گاز!

گزارش بازار دوشنبه 19 فروردين 92

40 هزار و پس مي گيريم !

گزارش بازار يكشنبه 18 فروردين 92

پارازيت روي كانال 40!

گزارش بازار شنبه 17 فروردين 92

آلماتي و روند آتي!