“شروع روند صعودی ملایم بازار سرمایه همزمان با اتمام روند نزولی(اصلاح)”

“شروع روند صعودی ملایم بازار سرمایه همزمان با اتمام روند نزولی(اصلاح)”

بررسی تکنیکی و بنیادی بازار سهام نشان می دهد که دوره روند نزولی (اصلاح) شاخص کل به اتمام رسیده و علائم قطعی برگشت و شروع روند صعودی آشکار شده است. بر این اساس، می توان به رشد ملایم بازار در افق پیش رو تا سطوح تقریبی 80 هزار واحد و البته با افت و خیز محدود اطمینان داشت. آنچه مسلم است روند صعودی جاری به دلیل دو ابهام اساسی زیر قدرتمند و سریع نیست:

1)     عدم حصول نتیجه نهایی در مذاکرات 1+5 و تمدید مذاکرات تا آذرماه که تردیدهایی را برای حرکت بازار ایجاد می کند.

2)  عدم ظهور علائم بهبود بخش واقعی اقتصاد در قالب رشد اقتصادی و سایر فاکتورهای تأثیرگذار که این موضوع حرکت بازار سرمایه را کماکان در سطح ضعیف (کند) حفظ می کند.

اما در توضیح مهمترین شواهد بنیادی برگشت بازار باید به رسیدن قیمت سهام اکثر شرکتهای بورسی به سطوح ارزش ذاتی و کمتر از آن اشاره کرد که عملاً کاهش بیشتر را غیر ممکن ساخته است و این مهم در صورت ظهور علائم بهبود رشد اقتصادی می تواند به رشد قیمت سهام در کوتاه مدت و میان مدت منجر شود. در این خصوص ارائه بسته حمایتی خروج از رکود و اجرای صحیح و همچنین تعدیل شدت سیاست های انقباضی پولی موجود (کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی) راهگشا خواهد بود.

از نقطه نظر تکنیکی نیز شواهد محکمی در خصوص اتمام روند نزولی (پایان موج 4) و شروع روند صعودی ملایم توأم با افت و خیز در شاخص کل آشکار شده است و شامل موارد متعددی است که به چند مورد آن اشاره می شود:

شماره 1 (نمودار تغییرات روزانه شاخص کل)

kol930431

1)  در مقیاس روزانه کانال نزولی قیمت مندرج در نمودار شماره 1 شکسته شده و این مهم با تغییر روند RSI و واگرایی در MACD تأئید شده است، لذا رشد تا سطوح 80 هزار واحد البته با افت و خیز متصور است.

2)     در مقیاس هفتگی شاخص کل در فرآیند نزولی خود پس از شکستن 3 خط روند صعودی، به خط روند صعودی 5/1 الی 2 ساله برخورد کرده و مورد حمایت قرار گرفته است، لذا برگشت قطعی اتفاق افتاده است که این مهم در نمودار شماره 2 مشخص شده است.

نمودار شماره 2 (تغییرات هفتگی شاخص کل)

kol930501

3)  با عنایت به مراتب فوق و همچنین ترسیم بادبزن گن یا بادبزن فیبو در نمودار، مشخص می شود که هم در مقیاس روزانه و هم در مقیاس هفتگی شکست خطوط روند نزولی 1، 2 و 3 به وقوع پیوسته و نوید رشد ملایمی در افق پیش رو تا سطوح 80 هزار واحد را محتمل ساخته است. تحت این شرایط پیش بینی می شود که حرکت شاخص تا سطوح مذکور توأم با افت و خیز صورت گیرد و مقاومت های پیش رو به ترتیب عبارتند از:

1)            مقاومت 73600 واحد که طی 2 روز اخیر شکسته شده است

2)            مقاومت 76500 واحد

3)            مقاومت 79100 واحد

بدیهی است تداوم رشد شاخص و عبور از سطوح تقریبی 80 هزار واحد نیازمند محرک قوی است، که دستیابی به حصول نتیجه در مذاکرات با 1+5، اصلاح سیاست های انقباضی سخت فعلی و بروز علائم بهبود در بخش واقعی اقتصاد(رشد اقتصادی) می تواند به آن عینیت بخشد. در عین حال در این فرآیند موافقت دولت با افزایش قیمت محصولات واحدهای تولیدی نیز حائز اهمیت است.

پیش بینی می شود گروه پیشرو در طی سه ماه آینده گروه فلزات اساسی با محوریت فلز روی و مس باشد که در سایه تحولات جهانی قیمت فلزات مذکور و شکل گیری الگوی مثلث متقارن در نمودارهای مربوطه در شرف وقوع است.

 

معاونت اقتصادی ساتا-مدیریت سرمایه گذاری و امور شرکتها

رمضان سلیمانی