گزارش بازارشنبه ۱۰ آبان ۹۳

گزارش بازارشنبه ۱۰ آبان  ۹۳

اینجا بورس، قله ۷۵ هزار …

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۲۰ : امروز شنبه ، بازار یک  روز بسیار بیاد ماندنی را  داشت  . از این نظر که  تلخی دیروز را  این  بازار حسابی به کام  همه  شیرین  کرد هر چه  دیروز برخی بازار را با  قمار و  برد و باخت  و بازی اشکنک  دارد  مقایسه  کردند و دل برخی فعالان  بازار رنجید  امروز ان  تلخی با این  حلاوت  از بین  رفت و همه  فراموش کردند  . ما هم  قصد کالبد شکافی مناظره  را  نداشته و نداریم  به نظر بازار مسائل مهم تری را در دل خود دارد  که می تواند  بسیار موثر و  مهم  باشد . امروز هم  متن  بازارو  هم  حاشیه ها مثبت است و حرف هم  بسیار از شما  عزیزان  پیشاپیش به دلیلی طولانی شدن  مقدمه  بازار عذر خواهی می کنیم .

قبل از هر چیز باید از بازاری گفت  که  امروز فکر نمی کردیم  به دلیل شرایط خاص و هفته ای نیمه  تعطیل بازار این  چنین  مثبت  باشد ولی بود که این  چند موضوع  را نشان  می دهد که اولین ان  عطش در خرید است  . این  عطش انقدر زیاد شده  که  در روزهایی که برخی مردد هستند  بازار این  چنین  پر حجم و بی بدیل دل به دریا می زند و خرید می کند  شک نکنید  این  عطش از دو منبع  سرچشمه می گیرد  یکی نقدینگی که پارک  شده  بود  حالا  وارد  بازار می شود و دومی جو مثبت  سیاسی  و اقتصادی  .

از نقدینگی باید گفت  که  امروز حجم  بازار بدون  بلوک  به  بیش از ۳۰۰  میلیارد  تومان  رسیده  بود  . شوخی نیست  ۳۰۰  میلیارد !!تا همین  ۱ ماه  پیش زور میزدیم به  زحمت  معاملات  به  ۶۰  و ۷۰ میرسید  امروز بی کله  ۳۰۰  میلیارد پول به دل بازار میریزد  . این  هجوم  نقدینگی به  وضوح در بازار مشخص است  و کم کم میتوانیم بگوییم که این شلنگ نقدینگی  به سمت بورس امده و مشغول شعله ور تر کردن  اتش بازار است  .

این  موضع  روز به  روز بیشتر می شود و می بینیم که  شرایط حضور پول در بازار جدی تر می شود  . اما عامل دوم  این  عطش خرید  بیشتر خبرهای سیاسی  و اقتصادی است  . این  که در خبرهای اقتصادی می شنویم  نرخ  سود  کاهشی می شود  ، امار صادرات  نفت مناسب است  ، بودجه  و طرح های خروج از رکود  شکل گرفته و … برای بازار روحیه  بخش است  . و از سوی دیگر خبرهای سیاسی هم  که  خود جای خود دارد  . تا  به امروز فضای سیاسی این  قدر مثبت دیده  بودیم  ؟ تقریباً همه از توافق صحبت  می کنند  و البته  حتی اگر توافق هم نشود  به نظر یک  تمدید موفق  خواهد بود  .

اما  دو نکته در مورد  بازار یکی در مورد  عرضه ها و دیگری در مورد  فضای خوش بینی …

اول این  که همانطور که  بازار در فضای تقاضا  بسیار خوب عمل می کند ان  طرف عرضه نیز بسیار زیاد است  . دقت  کنید  بازار قرار نیست  فقط عرضه و تقاضا  طوری باشد  که  صف نشنین  باشیم . بی شک  موج عرضه ها در بازار به  پویایی بازار کمک می کند  . اتفاقاً این  عرضه ها  نشان  دهنده  پویایی بازار است منتهی باید یک  نکته  را در ان  در نظر گرفت  . مدیران  بورسی اجازه  ندهند  که پول درست در اغاز راه  صعود  بورس از بازار خارج  شود. این  طور نشود  که  سهامداران  صبرو تحمل داشته  باشند بعد از دو روز مثبت  شدن  حقوقی بیاید  به بهانه خروج  پول از بازار به  هر شکلی بازار را خراب کند  . اگر حقوقی سهمی می فروشد  و سهمی دیگر میخرد این  بازی بازار است ولی به نظر فروش سهم و خروج پول از بازاردر این مقطع  به  سود  بازار نیست  .

نکته  بعد  این  که اتفاقاً بهتر است  بازار با  فراز و نشیب رشد کند  یعنی چه  یعنی یک  ریز  و یک  روند مثبت نباشد مثلاً امروز مثبت  بود  فردا حتی فشار عرضه  انقدر شود  که  منفی باشدو  یا  صفر و منفی را  لمس کند تا  باردیگر کسانی که در قیمت های بالا  خریدند جذب شوند  که در قیمت های پایین تر دوباره  خرید کنند . در این  حالت  می دانید  چه رخ می دهد کف بازار بسته می شود . بسته  شدن  کف بازار اطمینان  را در بازار افزایش داده و باعث می شود  رونق در بازار با  دوام  بیشتری هر چند  کند تر ادامه داشته  باشد  .

بورسی ها  بهتر است خوب مراقب باشند  ما  یک  بار از این  سوراخ ها گزیده  شدیم  برای بار دوم  تکرار نشود  .

اما دو هفته حساس را پس از تعطیلات  پیش رو  داریم  دو هفته  تا  ۲۷ ابان  که مذاکرات  اغاز می شود  به نظر میرسد بازار دور اخر رشد خود را  در هفته  بعد  طی کرده و صبر می کند  . تا  تکلیف مذاکرات  روشن  شود  . اقدام  منطقی هم  هست  . و انگاه است  که  بازار در مسیری خاص قرار می گیرد  که اگر مذاکرات  به  شکست  بخورد  یک  ریزش ۲ الی ۳ روزه  سنگین  را داریم و بعد  دوباره  روز از نو روزی از نو  منتهی نه  با این  شدت  فشار و اگر هم  پیروز شود  که  بازار با  یک  شیب خوب و  تند مثبت  می شود  .

اما  یک  نکته  را در نظر داشته  باشید  بازار بیش از انکه  فکر می کنید  به  مسائل سیاسی وزن می دهد  در حال حاضر نیز با  یک  خوش بینی مفرط به این  فضا  رفته است  اگر خدای نکرده دست  خالی از مذاکرات  بازگردد  ممکن  است  به نوعی سرخوردگی در دل بازار به  وجود  اید که  برای ما خوب نیست پس بهتر است  علاوه  بر این که حواسمان به  بازار باشد به مذاکرات  نیز  بیشتر توجه داشته  باشیم و البته  بررسی یک  موضوع  را همیشه  بکنیم که اگر مذاکرات  موفقیت امیز بود  چه  اتفاقی رخ می دهد و اگر شکست  خورد  . چه  رویدادی می تواند در این  زمینه  موثر باشد  .

و اما  یک  نکته  … مدیران  بورسی واقعاً در بد و خوب بازار کنار سهامداران  بودند  دیدیم  که در روزهای منفی نیز اقدامات خوبی را انجام  دادند  چه در زمینه  شفافیت  و چه در زمینه کمک  به  بازار که  به نظر میرسد در هر دو زمینه نیز موفق عمل کرده است  . اما  یک  نکته  یک کار خوب را مدیران بورسی اغاز کردند در زمینه  شفافیت  شرکت ها  و ان  هم  امار ماه  به  ماه  تولید  و فروش شرکت ها  بود  که در بازار مثبت  مغفول واقع  شده  به نظر بهتر است  مدیران  بورسی نمی گوییم  برای همه  شرکت ها  بلکه  برای ۳۰  الی ۴۰  شرکت  برتر و جهت  ساز بازار حداقل منتشر شود تا در جهت  شفافیت  هر چه  بیشتر بازار گام  برداریم  .

و اما  به  سراغ  بازار امروز برویم که  بازار امروز در مسیر رشد بود و رشد ابتدای وقت او  کمی کند  اما  رفته  رفته با  داغ  شدن  خبرهای خودرویی شرایط انچنان  داغ  شد  که اکثر شرکت ها  با  رشد مواجه  شدند و تنور بازار داغ  بود  . به نظر خودرو  نبض بازار را  به دست  گرفته و پر معامله ترین  گروه  در بازار گروه خودروست  . هر چند شرایط خوبی را داریم و به نظر اوضاع بازار نیز فردا  مثبت است  اما  با  یک  تفاوت  . تفاوت  بازار فردا  این  است  که شدت  عرضه ها  به  خاطر ۲ روز تعطیلی و چهار شنبه و خبرهای این  بین ممکن است  کمی بیشتر باشد  . البته  شک  نکنید  موج  تقاضا  برای بازار فردا نیز مناسب است  اما  این  موج  شاید به  شدت و قدرت  امروز نباشد  .

و اما  شاخص …

امروز مرد  برنده  بازار شاخص بود  که  شاخص با  رشد ۸۷۶ واحدی یک  روز باورنکردنی را  تجربه کرد و از همه  مهمتر در ۷۵ هزار جا  گرفت و ۷۵ هزاری که  برای ان  له  له می زد  و بسیاری ان  را به عنوان  هدف اول پیش بینی می کردند . به نظر هدف اول محقق شده و یک  استراحت  مقطعی را در این  محدوده  داشته  باشیم ولی دقت  کنید  ۷۵ هزار واحد  و استراحت  دو هفته تا  قبل از توافق با هم می خواند و پس از ان  می توان  به  رشد بیش از پیش بازار بیشتر امیدوار بود  . امروز ملت ، فملی، پاسارگاد،بمپنا و برخی دیگر از مهم ترین  این  شرکت ها  بودند .

و حالا  سراغ  حاشیه های مهم  بازار برویم  …

امروز حاشیه های خبرهای سیاسی و اقتصادی زیاد شده است . در خبرهای سیاسی دو خبر تایید کننده  خبرهای هفته  قبل بود  . امروز یکی دیگر از نماینده ها  گفته  که  گویا  توفق شده  . عضو  کمیسیون امنیت  ملی هم  تاکید کرده  کار تمام  شده است  . اما  یک  اظهار نظر جالب دیگر را هم  داشتیم  که منابع مطبوعاتی در آمریکا ادعا کردند مذاکرات ایران و طرف آمریکایی در قالب مذاکرات تهران و گروه ۱+۵ در حال رسیدن به راه‌حل میانه‌ای است که بر اساس آن ۴ هزار دستگاه سانتریفیوژ برای مدت ۳ تا ۵ سال باقی می‌ماند. مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی از طریق کانال‌های غیرآشکار در حال مذاکره هستند و تلاش می‌کنند به راهکاری میانه در خصوص مذاکرات هسته‌ای برسند.  فضای مذاکرات، فضای چانه‌زنی است، نوشت که بنا بر گزارش‌ها، ایرانی‌ها ابتدا با درخواست ۲۲۰۰۰ سانتریفیوژ آغاز کرده‌اند و در مقابل، ایالات متحده پافشاری می‌کرد که این رقم نباید بیش از ۲۰۰۰ دستگاه باشد. گفته می‌شود که این شکاف به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته و ایران پیشنهاد کرده که حدود ۹۴۰۰ سانتریفیوژی را که الان فعال هستند، حفظ کند و در مقابل آمریکا اشاره کرده است که ممکن سقف ۴۰۰۰ سانتریفیوژ برای مدت ۳ تا ۵ سال را بپذیرد.

این  خبر در کنار نگرانی اسرائیل نشان  می دهد  کار تا حدودی پیش رفته است  . در سوی دیگر اتحادیه اروپا جمعه شب رسما برنامه مذاکرات هسته‌ای را اعلام کرد که بر اساس این برنامه قرار است وزیران خارجه ایران و آمریکا روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان در عمان دیدار کنند و سپس دیدار جامع ایران و ۱+۵ روز ۲۷ آبان در وین برگزار شود . سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین عنوان کرده است که از حالا تا روز ۲۷ آبان، دیدارهای چندجانبه دیگری نیز در چارچوب گروه ۱+۵، بین طرفین برنامه‌ریزی می‌شود.  البته  بازار به  صحبت های کری وزن  بالایی نمی دهد  به خصوص این  که تفسیر بدی هم  از سوی صدا و سیما روی ان  قرار گرفته  بود  کری گفته  بود «بگذارید از این برنامه پیامی بسیار روشن به ایرانی‌ها بدهم. اینکه ما نباید یک تصمیم سیاسی بگیریم. این یک تصمیم اصولی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه (هسته‌ای) است. اگر بخواهید، اثبات اینکه برنامه شما صلح‌آمیز است، دشوار نیست. بنابراین، اهرم‌های خارج از این چارچوب، سوریه، داعش یا هرچیز دیگر، ربطی به این مسئله ندارد. این موضوعات به هیچ وجه ما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. ما مجموعه‌ای از معیارها را (برای توافق) مد نظر داریم.»وی تصریح کرد که توافق نهایی باید چهار مسیری را که او مدعی است می‌تواند به بمب مدعی شود، یعنی تأسیسات غنی‌سازی در فوردو و نطنز، رآکتور در دست ساخت اراک و احتمالا تأسیسات اعلام‌نشده را مسدود کند

اما  بازار اظهار نظرها داغ  بود  . دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری در دیدار با قائم مقام دبیر کل سازمان مللبر استمرار مذاکرات ایران و ۵+١ و همکاری با آژانس تأکید کرد . نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که با ایران درباره برنامه هسته ای اش به توافق مقدماتی دست یافته ایم که می تواند پایه قوی برای دست یابی به توافق همه جانبه (نهایی) باشد و ایران را به طور کامل از دست یابی به بمب اتمی منع کند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات و استراتژیک در حاشیه دیدار خود با یان الیاسون قائم‌مقام دبیرکل سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات برخی نمایندگان درباره عبور تیم مذاکره‌کننده از خط قرمز نظام گفت: به هیچ وجه اینطور نیست. ما اطمینان داریم تیم مذاکره کننده و آقای ظریف تابع نظام و خطوط قرمزی که رهبری تعیین کرده است هستند و به هیچ وجه از خط قرمز نظام عبور نکرده و در چارچوب نظام عمل کردند. در کنار این  مقامات  ان  طرفی ها نیز اظهار نظر جالبی می کنند  . سوزان رایس گفت: در مذاکرات هسته ای با ایران، به توافق مقدماتی دست یافته ایم اما شانس دست یابی به توافق نهایی ۵۰ درصد است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ گفت: این مذاکرات سخت است اما ما بر این باوریم که می‌توانیم تا پایان ضرب‌الاجل تعیین شده به نتیجه نهایی برسیم.جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان حصول توافق نهایی میان ایران و گروه ۱+۵ تا ضرب‌الاجل ۲۴ نوامبر گفت: همان طور که می‌دانید تنها چند هفته بیش‌تر باقی نمانده است. من در این‌جا به سخنان وزیر امور خارجه اشاره می‌کنم و می‌گویم که ما از زمان آغاز این مذاکرات شفاف بوده‌ایم و تاکید کرده‌ایم که این مذاکرات سخت است.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: واضح است که ما در لحظه حساسی قرار داریم اما معتقدیم که می‌توانیم تا پیش از ضرب‌الاجل ۲۴ نوامبر به نتیجه نهایی برسیم. معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اخیرا در یک نشسن خصوصی عنوان کرده است که دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران بزرگترین اولویت سیاست خارجی رئیس‌جمهور آمریکاست. معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اخیرا در یک نشست خصوصی دستیابی به توافق هسته‌ای بلند مدت با ایران را مهمترین اولویت سیاست خارجی «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا خوانده و آن را هم‌وزن مهمترین طرح داخلی کاخ سفید یعنی طرح خدمات درمانی موسوم به «اوباما کر» دانسته است.

اما در خبرهای اقتصادی در مورد  نرخ  سود در خبرها  یک  نوید  را  داشتیم  که زمان تجدیدنظردر نرخ سود بانکی با افت نرخ تورم به کمتر از۲۰ درصد فرا رسیدعلی طیب نیا با بیان اینکه براساس برنامه ریزی شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات و سپرده ها کاهش می یابد، گفت: روند نرخ سود در آینده با آنچه در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.

امروز خبرهای مثبت دیگری را نیز داشتیم  که  ابلاغیه جدید و مهم دولت به طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای «خروج غیرتورمی از رکود» و ۱۲ دستور برای رونق بازار سرمایه و بورس منتشر شد. مهمترین بندهای ابلاغی توسط دولت را می‌توان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیر رهنی به منظور استفاده بانک ها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله بر روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها، بازنگری در فهرست و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی دانست.

فریدون خاوند می‌گوید که دولت روحانی پنج ماه از برنامه خود برای مهار تورم جلوتر است. این اقتصاددان با این حال یادآور می‌شود که مهار بیشتر تورم رفته رفته با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد شد و اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد تا بتوان تورم را تک‌رقمی کرد.

سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی جزئیات لایحه خروج از رکود را که در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است، تشریح کرد و گفت: با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی مخالفت شد.

در سوی دیگر  امروز رییس بانک  مرکزی  و شیوه  انتخاب او نیز تعیین  شد . عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب جزئیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی دقایقی پیش در مجمع گفت: براساس مصوبه مجمع، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.

در یک  خبر مهم  از نفت  کمی خیال  ما از بودجه  راحت تر شده است  .

خبرگزاری رویترز گزارش داد که میانگین واردات نفت چین ، هند ژاپن و کره جنوبی از ایران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۴، ۱۹٫۶ درصد بیشتر از همین دوره زمانی در سال قبل است.
بر پایه این گزارش ، این چهار کشور در ۹ ماه سال ۲۰۱۴ به طور متوسط روزانه ۱٫۱۴ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده اند.در همین حال به گزارش رادیو آمریکا صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی در ماه گذشته، اکتبر، بار دیگر به بالای یک میلیون بشکه در روز صعود کرده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی چهار مشتری عمده ایران در آسیا بوده‌اند.
خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۹ آبان‌ماه، گزارش داد که ایران طی ماه گذشته روزانه یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی به چهار مشتری آسیایی خود صادر کرده است.

و اما در حوزه دلار  در بازار این  روزها  دلار بازهم  روند  افزایشی به  خود  گرفته و تا  ۳۲۵۰ نیز رشد کرد  . با  تقویت  دلار امروز نیز این  ارز صعودی در مقابل سایر ارزها  داشت  .

بازارهای جهانی هم  کار را در حالی اغاز کردند  که  وضعیت  اما  بسیار خوب امریکا  در رشد بیش از ۳% که همه  را  شوکه  کرد  باعث تقویت  دلار ، ریزشش سنگین  طلا و افت اندک  فلزات  شد  . انتظارات از خزانه داری آمریکا برآورده شد و این کشور خرید اوراق قرضه رو متوقف کرد. رشد اقتصادی ۳٫۵% رو هم اعلام کرد.این رشد یکی از بهترین آمارهای آمریکا تو یکی دو دهه اخیر بوده. البته با این حجم تزریق پول به اقتصاد این کشور عجیب نیست.طلا سقوط آزادی رو پیش گرفته که مشخص نیست انتهاش کجاست. البته سقوط طلا دلیل دیگری هم داشت، ژاپن!غافلگیری بزرگ بازار ارزها رو امروز بانک مرکزی ژاپن رقم زد. توسعه برنامه خرید اوراق قرضه و تزریق پول بیشتر به اقتصاد.ما اکثر بازارها  دیشب بد نبودند . حتی نفت هم  که  حرفش را می زنند  در نزدیکی ۸۰ دلار قرار گرفت .طلا نیز در محدوده  ۱۱۷۲ است که  امروز گرم  طلا  به  زیر ۹۰  هزار می رسد .  کمی فلزات  پر فراز  و نشیب بودند . مس به  ۶۷۵۹  رسیده و روی در ۲۳۰۱ است که  به نظر جو معقول  و منطقی خواهند داشت . الومینیوم  نیز در قیمت های ۱۹۸۸ دلار است  . اوره  جهانی نیز با  اندکی رشد در ۳۲۰  دلار است  .

لیدری قدرتمند به نام بانک!!!

بانکها همچنان به عنوان ستونهای سرسخت بازار در صدر جدول لیدری را بی چون و چرا از ان خود نموده اند خوشبین مضاعفی که به واسطه مذاکرات هسته ای به وجود امده است دلیل این صدر نشینی در گروه بانکداری است

واقعا این روزهای طلایی بانک صادرات قابل قیاس با روزهای رو به افول این سهم نیست هم حجم معاملات هم صف خرید سنگین نشان از اقبال بازار به این سهم دارد به خصوص اینکه سطوح قیمتی ۹۰تومان براحتی شکسته شده و میتوان به قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی در صادرات خوشبین بود . در قیمت های ۱۰۰۰ ریال  قدت  کنید  یک  حقوقی نام  اشنا  اماده عرضه است  .

صف خرید بانک ملت قابل باور نیست بانک ملتی که با این صفخرید نشانه های خوبی را به بازار دادهاست بانک ملت میرود تا قیمتهای ۲۴۰-۲۵۰ تومانی را فتح نماید این سهم بانکی با شایعه افزایش سود خود نیز همراه میباشد . امروز شایعه  می کردند  برخی حتی زیر دست و پای صف خرید له  شدند  .

مجوز افزایش سرمایه بانک سینا ۶۶% و ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شدن سرمایه این بانک باعث اقویت صف خرید در سینایی شده است که به زودی با عبور از قیمتهای ۲۰۰ تومانی به قیمتهای ۲۲۰ تومانی فکر خواهد کرد .

در این  گروه  وگردش شرایط جالبی را دارد و سهم  امروز باز شد به نظر با  جو  خوبی بانکی ها این  سهم نیز رشد می کند  .

در این  گروه  تجارت  امروز استان  قدس خودش را در این سهم واین  عرضه ها خفه  کرد . فردا  قرار است  اتفاق مهمی برای سهم های استان  قدس رخ  دهد  که  قطعاً برای کاربران  قبل از بازار فردا  اطلاع  رسانی می کنیم  .

بیمه ایها کوتاه نمیایند!!!

ظاهرا بیمه ای ها قصد کوتاه امدن ندارند و بازدهی سهام شرکتهای این گروه روز به روز بیشتر میشود بیمه ایهای که شنیده میود کاهش تحریمها مصادف با افزایش حجم فعالیتها و سوداوریشان خواهد شد

صف خرید بیمه البرز را کسی یارای عرضه ندارد بیمه البرز با صف خرید سنگین خود به سمت سطوح قیمتی ۱۴۰ تومانی گام برمیدارد بیمه البرزی که شنیده میشود یک تعدیل مثبت خوب دیگر در گزارش ۶ ماهه انتظار سهم را میکشد

بیمه ملت علی رغم عرضه های سنگین حقوقیها در این سهم توانست براحتی از قیمتهای ۲۲۰ تومانی عبور و به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی در حال حرکت میباشد به نظر وبملت  به  زودی با  ثبت  سرمایه  ثبت می شود  .

در مقابل صف خرید سنگینی و میلیونی بیمه دانا حتی به میزان حجم مبنا هم سهم عرضه نمیشود بیمه دانایی که با عبور از قیمتهای ۱۶۰ تومانی میتواند قیمتهای ۱۸۰ تومان را به شرط پابرجا ماندن جو مثبت گروه به خود ببیند

 

ساختمانیها بیدار شدند!!!

ساختمانیها هم امروز از خواب بیدار شده و به خودنمایی پرداختند علی رغم رکود در بازار ملک ظاهرا شرکتهای فعال در این زمینه حتی با رکود فعلی نیز توانسته اند گلیم خود را از اب بیرون کشیده و پروژه های خود را تکمیل و به فروش برسانند

باغمیشه تنها یک گام باقیمتهای ۲۶۰ تومانی فاصله دارد مقاومتی که اگر درهم شکسته شود میتواند ثباغ ۲۸۰ تومانی را به همراه داشته باشد ثباغی که گزارش عملکرد ۱۲ ماهه اش بسیار مهم ارزیابی میشود

قفل فروش هتل اپارتمان امید شکسته شده و این شرکت توانست این هتل را به فروش و بر اساس سهم الشرکه خود سودش را شناسایی نماید همین امر باعث صف خرید و شکسته شدن قیمتهای ۲۰۰ تومانی و رشد قیمتی ثشرق تا سطوح ۲۲۰ تومان خواهد شد

اس پ اما در عبور از قیمتهای ۱۸۰ تومانی ناکام ماند مقاومت سرسختی که این سهم ساختمانی برای عبور از ان نیازمند یک محرک بنیادی قوی میباشد گزارش ۱۲ ماهه مثبت یا خبرهایی از وضعیت پروژه های شرکت میتواند این محرک را در سهم ایجاد نماید.

در این  گروه  ثاخت  هم می تواند  جالب باشد  ولی به نظر ا س  پ  ثاخت و ثشرق بازدهی های بهتری را می توانند  با توجه  به  فضا و قیمت  داشته  باشند  .

 

دندده هوایی خودروییها!!!

خودروییها دنده خود را بر حال پرواز گذاشته اند امروز هم خودروییها علی رغم فشار سنگین عرضه های نجومی حقوقیها باز هم با عطش خرید صدر نشین بازار بودند

ایرانخودرو در قیمتهای ۳۱۶ تومان بارها و بارها عرضه شد و با اقبال و اشتیاق سهامداران برای خرید همراه شد امروز حقوقی دست خود را از اینتر فروش بر روی سهم برنداشته تا حجم معاملات سنگین و قابل توجه بالای ۱۰۰ میلیونی برای سهم رقم بخورد ایرانخودرویی که به سمت قیمتهای ۳۲۰-۳۳۰ تومانی گام برمیدارد . فعلاً در حال حاضر خودروی ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰  ریالی اولین هدف این  سهم  است  .

عرضههای سایپا کمی کمتر بود اما حجم خرید و معاملات سهم پایینتر به نسبت رقیب خود یعنی ایرانخودرو بود سایپا با این اقبال بازار به سمت قیمتهای ۱۴۰ تومانی گام برمیدارد سدی که اگر شکسته شود سایپا نفس راحتی خواهد کشید

حقوقی گروه بهمن هم امروز واقعا گل کاشت اما گل زیباتری را خریداران سهم کاشتند که علی رغم فشار عرضه ها بر روی این سهم پاپس نکشیدند خبهمن به زودی قیمتهای ۲۰۰ تومانی را خواهد دید سطوحی که اگر شکسته شود که بااین حجم پول وارد شده به بازار بعید نیز نیست میتوان شاهد قیمتهای ۲۲۰ تومانی در خبهمن بود .

در بازار این  روزها  مثلث تبدیل به مربع  شده است ولی به نظر ورنا و خگستر را  بیشتر باید حتی از خبهمن و خودرو  زیر نظر داشت  .

در بازار قطعه سازها به نظر کمی افول را می بینیم که  ناشی از گزارش های انهاست  . اما در این  گروه خپویش  و ختور یکی از بهترین  ها  هستند و گزارش های خوبی را نیز دادند . واقعاً ختور گزارش جذابی را تا  بدین جا در بین  قطعه سازها  داده است  . خپویش گزارش بسیار خوبی داده است  . دقت  کنید  سهم  در حالی ۲۹۴۴ریال  سود  پیش بینی کرده است  که در ۳ ماهه ۶۴۵   ریال  محقق می کند و در ۶ ماهه  این  عدد  به ۱۲۴۱ ریال  میرسد  . به نظر گزارش خوبی را  منتشر کرده است و از همین  حالا برخی اهداف ۳۰۰۰ تومانی را می توانند  برای سهم  تصویر کنند  . رشد خوب در فروش و سود  عملیاتی نیز جالب است  تا  بدین  جا ختور  و خپویش تنها  قطعاتی های جالب توجه از نظر گزارش بودند . خمهر نیز قابلیت های خوبی دارد  .  پس از ان  خمهر  و خشرق و خمحرکه نیز بد نبودند  . یعنی در جمع  بندی خپویش ، ختور، خمهر ، خمحرکه ، خشرق جز بهترین  قطعه  سازها  هستند  .

در این  گروه  پول بسیار خوبی وارد  شده ولی سال  است  دقت  کنید  سمند دراین  گروه می فروشد  شک  نکنید در قیمت های کمتر دوباره می خرد  به نظر در این  گروه در این  قیمت ها  به خصوص خود و خودو  سنگین وارد نشوید و به نظر خگستر  و ورنا  شرایط بهتری را داشته  باشد  .

معادن طلایی!!!

معادن این روزها روزهای طلایی را سپری میکنند جو مثبت بازار از یک سو و خبرهای بنیادی که از گزارشات ۶ ماهه انها منتشر شد باعث این روند مثبت شده است

جو مثبت بازار باعث رشد قیمتی ملی مس تا استانه قیمتهای ۳۰۰ توماین شد فملی با جو روانی سختی در قیمتهای ۳۰۰ تومان همراه بوده و برای شکست این سطوح نایزمند حمایت حقوقیها میباشد فملی که اینده خوبی در صورت عدم افت قیمتهای جهانی مس روبرویش وجود دارد

کالسیمین با تغییر مدیرعامل خود کمی به اینده امیدوارتر شد کالسیمینی که انتظار میرد در عملکرد ۹ ماهه باز هم با تعدیل مثبت همراه شود سهمی که باید یدد با تغییر مدیرعامش هم ایا سیاستهای دپو کردن شمش های روی تولیدی را دنبال کرده یا کالسیمین را به جایگاه واقعی خود خواهد رساند

دراواخر تایم معاملات رنج منفی باما این سهم را به قیمتهای خوبی رساند بامای ۹۰۰ تومانی با دید کوتاه مدت و میان مدت میتواند مناسب باشد سهمی که تاکنون سود اصلی خود را پنهان و تعدیل مثبتی ارائه نداده است.

در این  گروه  کروی نیز می تواند یکی از شرکت خوب بازار باشد  که  با  رشد مواجه  باشد  .

چهارگوشه بازار!!!

مپنا بالاخره توانست در لوای جو مثبت بازار و خبرهای مثبت از نیروگاه پره سر با صف خرید قیمتهای ۷۶۰ تومانی را بشکند اینسهم اهدافقیمتی ۸۰۰-۸۲۰ تومانی را پیش رو دارد مپنایی که همچنان سهامدارانش در انتظار شفاف سازی شرکت در خصوص قراردادهیا تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی میباشند. امروز گروه  برق جالب بود که اکثر شرکت ها  مثبت  بودند . به نظر حجم معاملات در دو شرکت رمپنا و بمپنا  مورد  توجه است  . طرح هایی مطرح  شده است که اگر تصویب شود و  قطعی شود به نظر سال  بعد  برای این دو شرکت  بد نخواهد شد  . همین جا  پیشنهاد  می کنیم  تا  ۲۵% سبد خود را  یکی ازاین  دو شرکت  را داشته  باشید به نظر تمایلات خوبی برای رشد در دل انها  وجود دارد  .در این  گروه  بلوک  بترانس منتفی شد  و به نظر رویدادهای خوبی در انتظار سهم  است هر چند گزارش سعهم  خیلی جالب نبود ولی بنیادی سهم  بد نیست . در این  گروه  کنتور اگر گزارش ۶ ماهه  بدهد  یکی از بهترین  گزینه ها  برای وسان  گیری خواهد بود  .

تراکتورسازی با گزارش بسیار عالی ۶ ماهه اش با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه میدهد تایرا باز همجای تعدیل مثبت داشته و امسال به سود ۹۰-۱۰۰ تومانی خواهد رسید اگر در نیمه دوم سال فروش شرکت با رشد و بودجه فوش شرکت محقق شود امسال سال خوبی برای سهامداران تایرا بوده و گزارش ۹ ماهه خوبی پیش رو خواهد بود. در کنار ان  تکمبا نیز شرایط خوبی دارد  به نظر در استانه  قیمت های ۱۰۰۰ ریالی سهم می تواند  به  سمت  تعادل برود  واقعاً در کوتاه مدت  بازدهی خوبی را داشت  .

گروه توسعه ملی کار سختی را با قیمتهای ۵۲۰ تومانی دارد امروز به واسطهجو مثبت بازار وبانک در سطوح قیمتی ۵۲۰ تومانی قرار گرفت سطوح قیمتی ۵۲۰ تومانی اگر شکسته شود میتواند وبانک ۵۶۰-۵۸۰ تومانی را به ارمغان بیاورد

امروز گروه  رایانه  انرژی نداشت  نه منفی بود و نه مثبت هر چند  رانفور در دقایقی وضع  بهتری داشت  . البته  رتاپ و رکیش نیز مثبت  بودند اما  ضعیف . هر دو سهم  منتظر اعلام  سود  بودند  که  رکیش اعلام  کرد سود همان  ۷۱۲ ریال  است و حالا  همه  منتظر گزارش رتاپ  هستند  . در نماد  رکیش شرایط بد  نیست  و می توان  به  سهم  امیدوار بود ولی به نظر برای میان مدت و بلند مدت  رانفور  و رتاپ  گزینه های بهتری باشند  .

گروه دارو  پس از گزارش ها عقب نشینی کرد و تک و توک  مثبت  است  . همچنان  دامین  صف خرید است  . دقت  کنید  در دکوثر که  سهامدار عمده  دامین  است  ارزش بازار حدود  ۱۰۰  میلیارد  تومان  است  در حالی که  ۴۵% از سهام  دامین  که در اختیار کوثر است ارزشش از ۱۴۰  میلیارد گذشته است  . یعنی قیمت کوثر تازه  ۴۰% که  رشد کند به  قیمت فعلی ارزش بازار دامین می رسد  .

به نظر در خرید غبشهر کمی باید دقت  کرد  . این  روزها  غبشهر بسیار توفانی معامله می شود که کمی نگران  کننده است  . خود  ما  پس از گزارش ۹ ماهه  گفتیم  گزارش خوبی داده و لایق این  قیمت ها نیست و سهم  رشد کرد ولی رشد ان  ادامه  دار شده است  . ببنید  غبشهر می تواند  به  راحتی سود  سال  بعد خود را  ۱۴۰۰  ریال  نیز اعلام کند  تازه  سود  عملیاتی شرکت در ۳ ماهه  اخیر بهبود داشته است  . ولی تجربه  نشان  داده  شرکت در ابتدای کار کمترین  میزان  سود  را  اعلام می کند . که معمولاً زمان  ان نیز اوایل برج  ۹  خواهد بود  .در این ر گروه  وبشهر  و وصنا  می توانند  فقط به واسطه  بانکی بودن ونوین کمی مورد  توجه  باشند ولی انها نیز کشش انچنانی ندارند  و به نظر بهتر است در خود ونوین  باشیم  تا  این  سهامداران . شاید اگر بخواهیم  غیر مستقیم  تر نگاه  کنیم  وبانک  که  سهامدار وبشهر است از بقیه  بهتر باشد .

امروز اکثر شرکت های سرمایه  گذاری مثبت  بودند . از وتوصا و وصنعت و برخی از این  دست  شرکت ها  زیاد گفتیم  . امروز به  سراغ  پردیس می رویم  . که در بین  شرکت های سرمایه  گذاری یکی از کمترین  قیمت ها  را دارد . به نظر پردیس می تواند  برای نوسان هم  جالب باشد  در قیمت های فعلی سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  که  مسیر ان  نیز به نظر صعودی است  . وصنعت نیز به زودی به  مجمع می رود و به نظر می تواند  جالب توجه  باشد  که  برود مجمع و بازگردد  می تواند بازدهی خوبی را نصیب بازار کند  . در بازار واتی شرایط جالبی دارد  . در بازار شایعه  شده است که  طی دو هفته  اتی واتی متوقف می شود .  به نظر بیشتر مثبت  باشد چرا  که  شیران  نمی تواند  خیلی این  بار برای سال  مالی دیگر سود منفی اعلام  کند   . در مجموع  با  توجه  به در پیش داشتن  مجمع گزارش هر دو سهم  بد نیست . واتی رشد شارپ  تری را خواهد داشت ولی فردا  سهم  عرضه های جدی را خواهد داشت  .  امروز وتوسم  نیز با  عرضه های سنگین  وبانک  مواجه  بود  . وتوسم  در شرایطی می تواند  رو به مجمع  باشد  که  یکی از بهترین  گزارش ها  را داده است و در قیمت های ۴۵۰۰ و ۴۶۰۰  ریال  نیز می تواند  قرار داشته  باشد  اگر وبانک  این  طور عرضه نکند  .

در گروه  سرمایه  گذاری ها  غدیر  مثبت  شده است  . در بازار به  زودی خبرهای نرخ خوراک  نهایی می شود  قرار شده است  طرح نرخ خوراک  یک  باردیگر به  مجلس بیاید  و اگر این  بار رای بیاورد  خبرخوبی است به خصوص این  که  ۲۵% ارزی است و به  سود  پتروشیمی ها خواهد شد  . در غدیر و پارسان  کم کم توجه ها  به  سمت  غدیر پارسان، فارس  و تاپیکو  بیشتر می شود  . در نماد پارسان  شنیده می شود مجمع  عادی همزمان  مجمع  افزایش سرمایه  را نیز خواهد داشت  که  گویا  این  افزایش سرمایه  ۱۰۰% خواهد بود  . به نظر خبرخوبی برای پارسان  است  که در پرتفوی بلند مدت  حقوقی ها  جا دارد .

در این  گروه وخارزم  امروز با  کمک  بانکی ها  صف داشت  به نظر این  سهم را نیز فردا برخی نوسان  گیران  که  به مجمع  رفتند  را  پیاده می کنند  . در این  گروه به نظر فردا  وسپه می تواند  جالب توجه  باشد  و به  صف برسد . امروز وساپا  نیز صف خرید بود و به نظر بازهم  رشد می کند .

در گروه  لیزینگ ولساپا  امروز مهر با  وجود عرضه های زیاد بازهم  سهم  را  صف تحویل داد  به نظر در قیمت های ۲۸۰۰و  ۲۷۰۰ ریال می تواند  شاهد  عرضه های فراوان تری در این  سهم  بود  . در این  گروه وایران نیز خبرهای خوبی را در دل خود دارد  .

در گروه  پتروشیمی خبرها  جالب است  . دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فرمول قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را که برای ١٠ سال  در کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه مجلس تصویب شده، مطلوب و قابل قبول توصیف کرد و گفت: مشخص بودن قیمت در دراز مدت و اطمینان خاطر سرمایه گذار از برگشت سرمایه ۲۵ درصدی از جمله مزیت های این فرمول است . ضمن اینکه وزارت نفت مخیر است در زمان هایی که با این رقم هم سرمایه گذاری جلو نمی رود، دوباره آن را  افزایش دهد.   به نظر میرسد این  رقم  با  تصویب ۲۵% ارزی می تواند  نرخ  خوراک  را  به  زیر ۱۰  سنت  برای این  صنعت  کاهش دهد  . در کنار ان در گروه  پالایشی علی صالح آبادی در گفت و گو با خبرنگاران، در مورد مذاکرات آخرین جلسه بورس با وزارتخانه ها، افزود: در روزهای گذشته جلسه ای در مورد وضعیت پالایشگاه های بورسی با وزارت نفت برگزار و دغدغه های بورسی ها در آن جلسه مطرح شد، اما هنوز به جمع بندی در مورد فرمول کیفی سازی پالایشگاه ها نرسیده ایم.  د راین گروه  فردا  مارون  باز می شود  .

همین جا  یادگاری می نویسیم  که  عین  اتفاقی که برای بانکی ها  رخ  داد  برای پتروشیمی ها  با  شدت  بیشتری رخ می دهد  .

امروز زمزمه های عرضه  بالاس در بازار بود اما خبری نشد  . گویا حقوقی روی ۱۰۰  تا  ۲۰۰  سهم می دهد  . ما هدف سهم  را  ۱۲۵۰۰ و ۱۲۰۰۰ ریال  می دانیم  . بالاس اعلام کرده است که قرارداد های جالب توجهی را  گرفته است و عدد ان  ۸۷ میلیارد تومان می شود در حالی که  ارزش بازار شرکت  ۷۶ میلیارد تومان  است  و این  یعنی حرکت  به  سمت  رشد . بالاس در حال  حاضر از ۶۷ میلیارد تومان  قرار داد  ۴۷۴  ریال  سود دارد و به نظر به  زودی به  سود  بیش از ۱۲۰۰ ریال  برای سال  بعد می رسد  . اخرین  باری که  روی این  سهم  تاکید شد شب بعد  از سخنرانی روحانی بود . به نظر سهم  اینده  داری باشد  .

این  روزها  برخی روی بکام  کار می کنند  . شرکت شفاف سازی داده است  که  خبری در دل سهم  نیست  . سهم  قطعاً دچار بازی سفته  بازی و نوسان  گیران  شده و از گزارش شرکت نیز چیز بدرد بخوری نصیب بازار نمی شود جز خبرها و شایعات  زمین  .  ببینید  با  خبر زمین و صرف داشتن  این  دارایی نمی توان  شرکتی را ارزش گذاری کرد  کما  اینکه  شاید بسیاری شرکت ها  ۲۰  برابر بیشتر بیارزند  . با این  که  سهامدار عمده  دیگر عرضه  کننده  سهم  نیست ولی به نظر خرید در این  قیمت ها نیز بسیار پر ریسک است  .

امروز خبر استفاده از بتن  به جای قیر نیم خیزی را در  سیمانی ها  رقم  زد ولی دوستان  بدانید  این  طرح  کمی روی کاغذ است و شاید  برای برخی جاده ها  کم عبور رخ  دهد ولی به  طور کلی استارت  ان  برای صنعت  سیمان  خبر خوبی است  . در این  گروه  ستران ، سفارس، هگمتان و غرب هنوز جز خوب های گروه هستند  .

گروه  قند  را واقعاً دولت  باید به دادشان  برسد  هزینه ها  کمر گروه  را  شکسته است  . قیمت  شکر لنگ در هواست و کسی هنوز نتوانسته  تصمیم  درستی بگیرد  . در شکر نیز  وزارت تجارت و دیگر مسئولان تنظیم بازار در زمینه قیمت‌گذاری شکر با صنایع قند و شکر اختلاف نظر دارند چراکه صنایع معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت این محصول باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد و اگر دولت اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد، طبق قانون باید مابه‌التفاوت بپردازد. به گزارش خبرنگار ایسنا، مجتبی خسروتاج – قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت – درباره قیمت شکر که این روزها بحث برانگیز شده و اختلاف نظری بین تولیدکنندگان آن با مسئولان دولتی صورت گرفته است، گفت: شکر جزو اقلامی است که قیمت آن در ستاد تدابیر ویژه تنظیم بازار نهایی شده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.  امروز گزارش یک  قندی یعنی قنقش بد نبود  . ولی باقی شرکت ها تقریباً اکثراً زیان  ده  بودند .

امرزو یک  بلوک  خوب در حفاری داشتیم  به نظر رفع  تحریم ها  این  سهم  را از جا  بلند می کند  . هدف سهم  قیمت های بیش از ۷۰۰۰ ریال  است .

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۰ آبان ۹۳

 

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.